E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

28. Akademski večer: JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

Kdaj: v četrtek, 28. novembra 2013, ob 17.00

Kje: v Predavalnici 2 Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto (Novi trg 5, Novo mesto).

Javna razprava o predlogu novega Zakonu o visokem šolstvu

Tokrat bo akademski večer potekal v obliki okrogle mize, kjer bodo zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30. oktobra letos posredovalo v javno obravnavo. Zakon uvaja vrsto novosti, npr. pri ustanavljanju in delovanju visokošolskih zavodov – zlasti zasebnih – ukinja izredno obliko študija in zaostruje pogoje za pridobitev in ohranitev statusa študente itd.

Na dogodek so vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bodo predstavili predlog zakona.

Zakon je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_30_10_13.pdf

Vljudno vabljeni!

prof. ddr. Janez Usenik, predsednik DAP, v. d. direktorja URS Novo mesto
prof. dr. Maks Oblak, dekan FINI Novo mesto
izr. prof. dr. Janez Povh, dekan FIŠ
izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan FOŠ
dr. Jože Podgoršek, VP, dekan VŠ GRM Novo mesto


‹ Nazaj