E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>WINTER SCHOOL 2025 - Leadership Excellence

Novice

Ustanovljen Alumni klub FOŠ

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je 17. 9. 2014 potekala ustanovna seja in 1. Letni zbor članov Alumni kluba FOŠ. Nanj je bilo vljudno vabljenih vseh 32 diplomantov vseh stopenj študijskega programa Menedžment kakovosti na FOŠ.

Prisotne člane je uvodoma sprejel dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, ki je med drugim izpostavil temeljni namen kluba in njihovih letnih srečanj, in sicer ohranjanje vezi diplomantov s fakulteto, njenimi sodelavci in ostalimi člani Alumni kluba FOŠ. Poudaril je, da članstvo v Alumni kubu omogoča tudi možnost nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v fakultetno delo ter povečevanja socialnega kapitala, mreženja, nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja posameznika ter promovira pridobljeno znanje s področja menedžmenta kakovosti ter dosežke njegovih članov.

Na Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ je bil prisotnim predstavljen Pravilnik o delovanju Alumni kluba FOŠ, ki opredeljuje namen, delovanje, članstvo in organizacijska določila Alumni kluba FOŠ. Skladno z njegovimi določbami so nato člani izvolili predstavnike v organe Alumni kluba FOŠ, in sicer so za predsednika dekanu FOŠ predlagali dr. Tita Turnška, katerega je dekan FOŠ tudi imenoval. Za podpredsednika je bila izvoljena Hermina Pezdir Žulič, diplomantka magistrskega študijskega programa, za tajnika pa Alojz Gorše, diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti na FOŠ.

Člani so se po konstituiranju pogovarjali o načrtih delovanja Alumni kluba FOŠ in pripravljali smernice delovanja kluba za leto 2014/2015.

V okviru Kariernega centra FOŠ pa je bilo za člane Alumni kluba FOŠ organizirano še predavanje na tematiko »Učinkovita poslovna predstavitev«, ki jo je pripravila mag. Iris Fink Grubačević. Odličnemu predavanju pa je sledilo še neformalno druženje članov, ki bodo s krepitvijo svojih medsebojnih vezi in vezi s fakulteto razvijali in usmerjali delo Alumni kluba FOŠ.

 


Ustanovljen Alumni klub FOŠ
Ustanovljen Alumni klub FOŠ
Ustanovljen Alumni klub FOŠ
Ustanovljen Alumni klub FOŠ

‹ Nazaj