E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>WINTER SCHOOL 2025 - Leadership Excellence

Novice

Projekt Digitalizacija šahovskega društva

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je na Javnem razpisu​ ​Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, pridobila sofinanciranje projekta z naslovom​ ​Digitalizacija šahovskega društva. V projekt, katerega vodilni partner je Fakulteta za organizacijske študije,​ ​so vključeni študentje iz različnih visokošolskih zavodov po Sloveniji in ​strokovni sodelavec iz​ ​ne​gospodarskega sektorja, in sicer iz Šahovskega​ ​društv​a​ Krka Novo mesto.

Namen izvedbe projekta je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem​, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolsk​ega​ zavod​a​ z negospodarstvom bo 6 ​vključenih ​študentov pridobilo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega​ ​program​​a​ ​za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt je vreden ​9.888,00€, ki ga sofinancira​ta​ ​Republika slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


Projekt Digitalizacija šahovskega društva
Projekt Digitalizacija šahovskega društva

‹ Nazaj