Canvas Spletni referat Slovensko English
Poletna šola FOŠ 2019: Sistem vodenja kakovosti >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>Konferenca NPOT 2019 - 25. april 2019 >>

Novice

Volitve v Študentski svet FOŠ 2018/2019

Dekan FOŠ je 5.10.2018 izdal Sklep o razpisu volitev v Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2018/2019. Na podlagi sklepa je predsednica ŠS FOŠ, mag. Mari Božič, razpisala volitve v Študenstski svet FOŠ za študijsko leto 2018/2019, in sicer za 7 študentov:

Kandidacijski postopek traja od torka, 9.10.2018 do torka, 16.10.2018 do 15. ure. 

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v študijskem letu 2018/2019 vpisan na FOŠ. Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-025), ki je na voljo v referatu FOŠ in spletni strani FOŠ, v zaprti ovojnici s pripisom »za volitve v ŠS FOŠ – ne odpiraj« in naslovljeno na »Študentska volilna komisija FOŠ«, ki se pošlje po pošti na naslov fakultete (Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto) ali vloži v študentskem referatu na sedežu fakultete.

VOLITVE bodo potekale od 22. 10. 2018 do 24. 10. 2018, vse dneve v času od 15.45 do 16.15 ure v prostorih FOŠ.

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet FOŠ.

Razpis volitev v ŠS 2018/2019


‹ Nazaj