E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

Vabilo na brezplačni spletni seminar

Standard kakovosti ISO 9001, ki je s svojo prvo izdajo pomenil ključni preobrat na področju spremljanja kakovosti sistemov vodenja, je tik pred prenovo vsebine in novo izdajo, ki prinaša v primerjavi z obstoječimi zahtevami kar nekaj sprememb.

Kakšen je namen in kateri so cilji nove izdaje standarda? Katere so ključne spremembe, ki jih prinaša nova vsebina standarda? Kakšen bo proces prehoda na nov standard? Kako bodo spremembe vplivale na certificirane organizacije? Kako se bodo spremenile vloge, odgovornosti in pooblastila vseh vključenih v sistem vodenja kakovosti? Katere bodo prednosti nove izdaje standarda?

V novembru se člani tehničnega odbora ISO TC 176 SC2, ki je zadolžen za izdajo standarda ISO 9001:2015, ponovno odločajo o vsebini standarda in korakih v procesu prehoda. Sprejeta bo prva verzija končnega osnutka mednarodnega standarda (Draft FDIS).

Na spletnem seminarju o ISO 9001:2015, ki ga Bureau Veritas d.o.o. organizira 27.11. 2014 ob 14. uri, bomo predstavili spremembe, ki jih prinaša nova izdaja standarda, ter odgovorili na zgornja vprašanja. Ga. Ines Hikl, vodilna presojevalka in g. mag. Zoran Lekič, vodilni presojevalec ter član tehničnega odbora ISO TC 176 SC2, bosta predstavila novo izdajo standarda ter zaključke zadnjega srečanja tehničnega odbora na Irskem.

Seminar bo potekal preko računalniškega zaslona. Za udeležbo potrebujete hitro internetno povezavo (ADSL), telefon in posodobljen spletni brskalnik.

Udeležba je brezplačna. Prosijo le, da svojo udeležbo sporočite na naslov melita.jurca@si.bureauveritas.com do torka, 25. 11. 2014.

Ob prijavi sporočite:

1. Ime in priimek udeleženca
2. Funkcija v organizaciji
3. Telefonska številka in e- naslov, na katerem je udeleženec dosegljiv

Po prijavi vam bodo poslali navodila za dostop do seminarja.

Več o vsebini spletnega seminarja si lahko preberete tukaj.


‹ Nazaj