E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

Postani sponzor

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je inovativna in v osebni razvoj študentov usmerjena fakulteta, ki izvaja študijske programe vseh stopenj po bolonjskem sistemu. Poslanstvo naše fakultete se glasi: »Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja«.

Kakovost poslovanja fakultete se ne odraža zgolj v obvladovanju poslovnih procesov, temveč je še pomembnejša na področju prenosa znanja in raziskovalnega dela. V sledenju tega poslanstva bomo v letu 2017 na FOŠ organizirali 6. mednarodno znanstveno konferenco Upravljanje v (post)tranziciji, 2. mednarodno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij, Poletno šolo na temo sistema vodenja kakovosti, Forum Odličnosti Študentov FOŠ, prav tako pa bomo svojo dejavnost krepili tudi na področju založniške dejavnosti, saj bomo v letu 2017 še naprej izdajali strokovne in znanstvene monografije, kakor tudi Revijo za univerzalno odličnost, ki izhaja že od leta 2012.

Na navedenih dogodkih pričakujemo okoli 100 udeležencev, vendar pa je organizacija tovrstnih dogodkov in sama založniška dejavnost žal povezana tudi s stroški. Prepričani smo, da v potrebah po zagotavljanju novega znanja bodočih sodelavcev, svojo družbeno odgovorno vlogo prepoznava tudi gospodarstvo. Na vas se obračamo, ker cenimo vaše dosežke in vemo, da je vaša organizacija prav tako usmerjena v kakovost in odličnost, zato vas prosimo, da podprete naše dogodke v letu 2016 s sponzorskimi ali donatorskimi sredstvi. Veseli bomo tako denarnih, kakor tudi materialnih sredstev. Denarna sredstva lahko nakažete neposredno na naš transakcijski račun: SI56 0438 5000 2381 632 (NKBM d.d.) s sklicem na Sponzorstvo 2017.

V zahvalo vam ponujamo objavo imena in logotipa vaše organizacije na spletni strani posameznega dogodka, v vseh publikacijah, ki bodo ob tej priložnosti nastale, ter na vidnem mestu prostora, kjer se bo odvijal posamezni dogodek.

Vašega razumevanja in odziva bomo veseli. Ker želimo uskladiti medsebojna pričakovanja, smo vam za podrobnejše informacije na voljo na elektronskem naslovu mira.kastelic@fos.unm.si in na tel. št. 059 082 060 – Jerneja Šurla Gašperšič.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

dekan, prof. dr. Boris Bukovec


‹ Nazaj