E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik podiplomskega študijskega programa tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti do vključno študijskega leta 2019/2020

 

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1. semester
1 A

Metode triangulacije

15
2 B Izbirni teoretski predmet 15
2. semester
3 A Seminar za dispozicijo 15
4 A Individualno delo na dispoziciji 15
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 A Individualno delo na disertaciji 60
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 A Seminar za disertacijo 15
2 A Individualno delo na disertaciji 45
Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 C Nove paradigme organizacijskih teorij 15
2 C Nove paradigme inoviranja in odličnosti 15
3 C Nove paradigme zdržnega razvoja 15
4 C Nove paradigme razvojnega menedžmenta 15
5
C Nove paradigme destinacijskega menedžmenta 15
6 C Nove paradigme menedžmenta informacijsko komunikacijskih tehnologij 15
7 C Nove paradigme razvoja Evrope 15
8 C Nove paradigme vojaške organizacije 15

 A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po ECTS