E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik podiplomskega študijskega programa tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti do vključno študijskega leta 2019/2020

 

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V LV SD KT
1. semester
1 A

Metode triangulacije

10 30   335 15
2 B Izbirni teoretski predmet 10 30   335 15
2. semester
3 A Seminar za dispozicijo 5 25   345 15
4 A Individualno delo na dispoziciji       375 15
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V LV SD KT
1 A Individualno delo na disertaciji       1500 60
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V LV SD KT
1 A Seminar za disertacijo   30   345 15
2 A Individualno delo na disertaciji       1125 45
Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote P V LV SD KT
1 C Nove paradigme organizacijskih teorij 10 30   335 15
2 C Nove paradigme inoviranja in odličnosti 10 30   335 15
3 C Nove paradigme zdržnega razvoja 10 30   335 15
4 C Nove paradigme razvojnega menedžmenta 10 30   335 15
5
C Nove paradigme destinacijskega menedžmenta 10 30   335 15
6 C Nove paradigme menedžmenta informacijsko komunikacijskih tehnologij 10 30   335 15
7 C Nove paradigme razvoja Evrope 10 30   335 15
8 C Nove paradigme vojaške organizacije 10 30
335 15

 A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
P - predavanja
V - vaje
S - seminar
SD - individualno delo
KT - kreditne točke po ECTS