E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti do vključno študijskega leta 2019/2020

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
1. semester
1 A Temelji organizacije 20 25 105 6
2 A Raziskovalna metodologija 20 25 105 6
3 A Poslovna matematika 20 25 105 6
4 A Poslovna statistika 20 25 105 6
5 A Poslovni tuj jezik 1 (ANG)/(NEM) 20 25 105 6
2. semester
6 A Celovita kakovost in poslovna odličnost 20 25 105 6
7 A Procesna zasnova organizacije 20 25 105 6
8 A Trženje 20 25 105 6
9 A Razvoj proizvodov in procesov 20 25 105 6
10 A Poslovni tuj jezik 2 (ANG)/(NEM)2 20 25 105 6
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
3. semester
1 A Teorija organizacije 20 25 105 6
2 A Proizvodnja 20 25 105 6
3 A Nabava 20 25 105 6
4 A Logistika 20 25 105 6
5 A Menedžment sprememb 20 25 105 6
4. semester
6 A Ravnanje z ljudmi 20 25 105 6
7 A Ekonomika organizacije 20 25 105 6
8 A Temelji menedžmenta 20 25 105 6
9 A Projektni menedžment 20 25 105 6
10 C Izbirni predmet 1 20 25 105 6
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
5. semester
1 A Informatizacija poslovnih procesov 20 25 105 6
2 C Izbirni predmet 2 20 25 105 6
3 C Izbirni predmet 3 20 25 105 6
4 C Izbirni predmet 4 20 25 105 6
5 C Izbirni predmet 5 20 25 105 6
6. semester
6
Delovna praksa     450 18
7
Diplomska naloga     300 12

 

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
1 C Strateški menedžment 20 25 105 6
2 C Poslovno komuniciranje 20
25 105 6
3 C Standardi, modeli in orodja kakovosti 20 25 105 6
4 C Sistem vodenja kakovosti 20 25 105 6
5 C Sistem ravnanja z okoljem 20 25 105 6
6 C Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 20 25 105 6
7 C Družbena odgovornost organizacij 20 25 105 6
8 C Statistična orodja kakovosti 20 25 105 6
9 C Inovacijski menedžment 20 25 105 6
10 C Podjetništvo 20 25 105 6
11 C Karierno načrtovanje 20 25 105 6
12 C Poslovni coaching 20 25 105 6
13 C Diplomski raziskovalni seminar 20 25 105 6
14 C Turistično vodenje 20 25 105 6
15 C Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju 20 25 105 6
16 C Zgodbe v turizmu 20 25 105 6
17 C Menedžment prireditev 20 25 105 6
18 C Harmonija vin in jedi 20 25 105 6
19 C Skupne evropske politike 20 25 105 6
20 C Skupni evropski upravni prostor
20 25 105 6
21 C Evropsko poslovno okolje 20 25 105 6
22 C Pravni okviri poslovanja 20 25 105 6
23 C Projektni praktikum I 5 5 140 6

A - obvezni predmet
B - izbirni predmet
P - predavanja
V - vaje
SD - samostojno delo
KT - kreditne točke po sistemu ECTS