E-učilnica Slovensko English

Nataša Šterk, pred.

Andrej Dobrovoljc

Govorilne ure: po predhodni najavi preko e-maila
E-mail: natasa.sterk (at) fos-unm.si, natasa.sterk (at) gmail.com

Predmeti

Ravnanje z ljudmi

Strokovna biografija

Nataša Šterk, univerzitetna diplomirana pravnica in magistra znanosti, ima več kot 10 let delovnih izkušenj v različnih organizacijah državne uprave in lokalne samouprave. Preizkusila se je na različnih delovnih področjih, kar ji je omogočilo, da dobro pozna delovno zakonodajo ter sistem javnih uslužbencev. Domači so ji tudi postopki priprave in sprejema internih in drugih splošnih aktov. Pridobila je izkušnje vodenja pravnih in upravnih postopkov, izkušnje na področju javnega naročanja in na področju kakovosti. Sodelovala je v različnih timih in projektnih skupinah, se preizkusila v vodenju le teh in v vodenju projektov. Izvajala je strokovne in druge predstavitve, vodila različne dogodke in delavnice. Praktične izkušnje ravnanja z ljudmi, ki jih je pridobila pri vodenju kadrovskega poslovanja na Upravni enoti Novo mesto, je nadgradila z zaključkom znanstvenega magisterija in sicer z magistrskim delom na temo zavzetosti javnih uslužbencev. Redno se usposablja in strokovno izpopolnjuje na različnih področjih upravljanja in vodenja ljudi. V zadnjem obdobju pa nove praktične izkušnje pridobiva na delovnem mestu direktorice občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.

 

« Nazaj