E-učilnica E-indeks Slovensko English

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Govorilne ure: po predhodni najavi preko e-maila
Telefon:  041 622 548
E-mail: mikacic2007 (at) gmail.com

Predmeti:

Karierno načrtovanje
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju

 

Strokovna biografija

Marija Turnšek Mikačić (1937) je diplomirala in magistrirala na Ekonomski  fakulteti v Ljubljani na področju organizacije in menedžmenta. Ima andragoško pedagoško izobrazbo pridobljeno na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je  izobraževala  iz mendžmenta,voditeljstva in komunikacije: je certificirani mednarodni NLP TRENER, ima  certifikat mednarodne zveze INLPTA (SNLP, INLPTA, GANLP, DVNLP, IANLP), NLP coach  po standardih usposabljanja mednarodnega programa – International Coach Federation – ICF, je mentorica študijskih krožkov (Andragoški center Slovenije).
V svojem službenem obdobju je prvih dvajset let delovala kot strokovna sodelavka Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva v Ljubljani ter vodila projekte varčne rabe električne energije v gospodinjstvu v sodelovanju z ELES Ljubljana, vodila projekte testiranja gospodinjskih proizvodov vodila projekte dokumentacijsko - informacijskih baz za inovativno dejavnost v sodelovanju. Nato je bila šest let v Leku: kjer je bila vodja službe za razvoj, tržne raziskave ter plan in analize.  Nato je bila pet let v ČGP Delu direktorica sektorja za plan, analize in organizacijo.
Štiri leta je bila sekretarka Zbora združenega dela Republiške skupščine in dva  mandata (10 let) sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije.
Zadnjih sedem let je predavateljica višje šole Centra za biotehniko in turizem Grm Novo mesto za področja: ekonomika in menedžment podjetja, ekonomika podjetja, projektni menedžment.
Je sodna izvedenka za področje ekonomike.
Vodila in vodi  izobraževalne programe s področja menedžmenta,  timskega dela, tutorstva, kariernega načrtovanja,  komuniciranja in motivacije v podjetjih.
Je predavateljica in trener praktičnih znanj v  šoli Kariernega coachinga GLOTTA NOVE  kot  NLP trener in NLP coach. Vodi izobraževanja za NLP diplomo, NLP praktika in NLP mojstra praktika.

Raziskovalni profil

Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem sodobnih paradigem, pristopov, modelov in orodij obvladovanja kariernih sprememb, oblikovanja kariernih načrtov in orodij za dosego osebne odličnosti. V raziskavah povezuje aktualna teoretična spoznanja s svojimi petdeset letnimi izkušnjami na različnih strokovnih in vodilnih delovnih mestih z  sodobnimi paradigmami osebne odličnosti.

Bibliografija (COBBIS)
RRD uspešnost (SICRIS)

 

« Nazaj