E-učilnica E-indeks Slovensko English

Kolokviji

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo t.i. Kolokvije FOŠ, ki so bili nekdaj namenjeni doktorskim študentom, kasneje pa smo tako tematiko kot tudi ciljno poubliko razširili in so tako namenjeni ne le vsem študentom, ampak tudi visokšolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim sodelavcem in drugi zainteresirani javnosti.

Kolokviji FOŠ obravnavajo različne vsebinske in aktualne tematike, ki jih predstavijo najkompetentnejši strokovnjaki in raziskovalci s področja. Kolokviji so namenjeni tako poglobitvi obstoječega znanja in predstavitvi najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij kot tudi osebni rasti.

Z njimi želimo krepiti in razvijati ustvarjalni in akademski etos Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.


Kolokviji FOŠ

17.3.2022 Aktivno staranje - izziv dolgoživi družbi
Tokratna animatorka je bila zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
več
7.12.2021 Korak do odličnega zaključka VS in MAG študija na FOŠ
Tokratni animatorji so bili prof. dr. Boris Bukovec, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran in doc.dr. Maja Pucelj.
več
7.12.2021 Korak do odličnega zaključka doktorskega študija na FOŠ
Tokratni animatorji so bili prof. dr. Boris Bukovec, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran in doc. dr. Maja Pucelj.
več
29.11.2021 Proces zajema podatkov iz poljubnega informacijskega vira
Tokratni animator je bil doc. dr. Andrej Dobrovoljc
več
10.11.2021 Onto genični pristop k ustvarjalnemu učenju
Tokratni animator je bil zasl. prof. dr. Milan Ambrož.
več
6.9.2021 Družbena odgovornost organizacij v 21. stoletju
Tokratni animator je bil doc.dr. Milan Simončič
več
5.5.2021 Menedžerska orodja in tehnike za obvladovanje organizacije
Tokratni animator je bil prof. dr. Mirko Markič
več
15.3.2021 Menedžment kakovosti dela in življenja
Tokratni animator je bil prof. dr. Mirko Markič.
več
4.2.2021 Modeliranje strukturnih enačb (SEM)
Tokratni animator je bil doc. dr. Franc Brcar.
več
4.1.2021 Priprava podatkov za analize z orodjem Power Query
Tokratni animator je bil doc. dr. Andrej Dobrovoljc.
več
25.11.2020 Piramidalno načelo reševanja problemov in upravljanje časa
Tokratni animator je bil zasl. prof. dr. Milan Ambrož
več
6.2.2020 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Animatorja sta bila prof. dr. Boris Bukovec in prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
več
29.5.2019 Korak do odličnega zaključka doktorskega študija na FOŠ
Tokratna animatorja sta bila: prof. dr. Boris Bukovec in prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
več
20.5.2019 Znanstveno pisanje II. - doprinos k znanosti
Tokratni animator je bil prof. dr. Uroš Pinterič
več
3.4.2019 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Tokratni animatorji so bili prof. dr. Boris Bukovec, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran in prof. dr. Uroš Pinterič
več
2.4.2019 Korak do odličnega zaključka doktorskega študija na FOŠ
Tokratni animatorji so bili: prof. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Uroš Pinterič in prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
več
5.3.2019 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Animatorja: prof. dr. Boris Bukovec in prof. dr. Uroš Pinterič
več
28.2.2019 Znanstveno pisanje II. - doprinos k znanosti
Tokratni animator je bil prof. dr. Uroš Pinterič.
več
30.5.2018 Uporaba teorije avtopoieze pri praktičnem delu – samo-/so-spoštovanje
Tokratna animatorka je bila dr. Tanja Balažic Peček
več
27.11.2017 Transformation of business processes using digital technologies
Tokratni animator je bil doc. dr. Dragan Đokić
več
Stran: 1 2 3