E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študentski kolokviji

2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.

V sredo, 19.10.2011 je na FOŠ potekal prvi doktorski kolokvij v študijskem letu 2011/2012. Ključni poudarki doktorskega kolokvija, katerega moderator je bil dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, so bili predstavitev raziskovalnih področij potencialnih mentorjev s poudarkom na iskanju sinergije in prepleta z doktorskimi raziskavami doktorandov FOŠ, samopredstavitev vsakega od doktorandov s poudarkom na predstavitvi predvidene doktorske teme ter predstavitev ključnih vsebin Pravilnika o doktorskem študiju na FOŠ.

Doktorskega kolokvija se je udeležilo 13 doktorandov prvega in drugega letnika, ki so se v študijskem letu 2011/2012 prvič vpisali na doktorski študij na FOŠ, ter 8 potencialnih mentorjev doktorandom FOŠ, in sicer tako profesorjev, ki na fakulteti predavajo, kot tudi zunanjih profesorjev, ki so izkazali pripravljenost pri sodelovanju s FOŠ na področju mentorstev doktorandom.

Po pozdravnem nagovoru dekana FOŠ, so se najprej predstavili doktorandi, ki so svojim sošolcem in mentorjem predstavili področje, ki jih zanima, nato pa so se predstavili še navzoči potencialni mentorji, ki so doktorandom predstavili svoje področje, na katerem so pripravljeni sprejeti mentorstva doktorandom. Dekan FOŠ je nato predstavil tudi ostale potencialne mentorje, ki se doktorskega kolokvija niso mogli udeležiti.

Formalni del doktorskega kolokvija se je zaključil z »domačo nalogo« doktorandom 2. letnika, ki morajo do naslednjega doktorskega kolokvija izpolniti obrazec OBR-036 – Interesna raziskovalna področja doktoranda, katerega  vsebino bodo predstavili ostalim doktorandom ter članom Komisije za znanstveno – raziskovalno delo.

Končanemu formalnemu delu je sledilo še neformalno druženje v prijetnem ambientu Trdinovega bara, kjer so imeli doktorandi priložnost izmenjati svoje misli, poglede in vprašanja z ostalimi doktorandi in potencialnimi mentorji.  


2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.
2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.
2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.
2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.

‹ Nazaj