Canvas Spletni referat Slovensko English

Študentski svet

Skladno s Statutom Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu so vsako leto v prvi polovici oktobra razpisane volitve v Študentski svet FOŠ, ki ima 7 članov. Študentski svet FOŠ ima pomembno vlogo pri delovanju fakultete, saj kot poseben organ razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Študentski svet FOŠ je skladno s Statutom FOŠ sestavljen iz sedmih študentov, tako da imajo v njem predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov in študenti podiplomskih študijskih programov. Študentski svet FOŠ ima predvsem naslednje pristojnosti:

Študentski svet v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo naslednji člani:

Člani se sestajajo na sejah, o katerih vodijo zapisnike.

 

« nazaj