E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava v visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti - I. stopnje


Razpis

Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti - I. stopnje, za študijsko leto 2024/2025.

Prijavni roki 

Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih:

Postopek prijave

Pred prijavo svetujemo, da si ogledate video navodila za izpolnjevanje prijave.

Pri prijavi bodite pozorni, da takoj prvi strani izberete Zasebni visokošolski zavodi (potem pa na meniju spodaj izberete Razpis za vpis na Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu).

Prijavo za vpis kandidat odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. Vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom. Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Rezultati izbirnega postopka bodo elektronsko objavljeni na portalu eVŠ, kandidati pa bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

Tehnična pomoč pri prijavi

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

EKC nudi prijaviteljem podporo pri izpolnjevnaju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis). 

Vpis 

Kandidati boste k vpisu  povabljeni elektronsko na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Hkrati boste obveščeni o datumu vpisa.


Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 059 074 164, po elektronski pošti referat@fos-unm.si ali osebno na Ul. talcev 3, 8000 Novo mesto.