E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava v visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti - I. stopnje


Razpis

Objavljamo Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti - I. stopnje,  za študijsko leto 2020/2021.

Prijavni roki 

Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih.

1. prijavni rok: 2. 3. 2020 do 15. 6. 2020 - zaključen
2. prijavni rok: 1. 7. 2020 do 24. 8. 2020 - zaključen
3. prijavni rok: 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 - PODALJŠAN DO 25. 9. 2020

Postopek prijave

Pred prijavo svetujemo, da preberete navodila za izpolnjevanje prijave. Pri prijavi bodite pozorni, da takoj prvi strani izberete Zasebni visokošolski zavodi (potem pa na meniju spodaj izberete Razpis za vpis na Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu)

Prijavo lahko oddate v času posameznega prijavnega roka preko spletnega portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.

3) z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elekornsko podpiše v eVŠ. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

 

TEHNIČNA POMOČ PRI PRIJAVI:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. Vprašanja, na katera ne bo znal odgovoriti, bo EKC posredoval naprej na podporo prijaviteljem, ki jo nudi ministrstvo.

Vpis 

Kandidati boste k vpisu  povabljeni pisno in hkrati obveščeni o datumu vpisa.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 059 074 164, po elektronski pošti referat@fos-unm.si ali osebno na Ul. talcev 3, 8000 Novo mesto.