E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2020, letnik / volume 9, številka / number 2

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Mari Božič, Annmarie Gorenc Zoran
The Interrelated Influence of Organizational Energy and Autopoietic Endowments of Works Council Members

Urška Kosem, Mirko Markič
Avtomatizacija procesov proizvajanja in nočno delo

Marta Kavšek, Marija Ovsenik, David Bogataj
Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starejših

Arbulena Kokollari
Vpliv vodenja na izobraževanje fizioterapevtov v zdravstvenem domu

Elvira Matko
Analiza podjetniškega podpornega okolja za startupe

Bojan Macuh, Janez Domajnko
Vloga staršev pri socializaciji otrok in mladostnikov v mladinskem domu