E-učilnica E-indeks Slovensko English

21. forum odličnosti Otočec 2009

Forum odličnosti in mojstrstva

Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine že četrt stoletja organizira Forume odličnosti in mojstrstva. Ob dvajsetletnici Foruma je bil sprejet sklep, da je potrebno delo Foruma nadgraditi in ga umestiti v akademsko okolje. Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo bili zelo počaščeni, ko smo dobili priložnost, da ob vstopu v tretje desetletje delovanja Foruma odličnosti in mojstrstva, postanemo njen soorganizator.

Tako imenovani »Mednarodni otoški Forumi odličnosti in mojstrstva« so se v strokovni, znanstveni in tudi drugi javnosti afirmirali z novimi, inovativnimi pristopi in iskanji, ki naj pripomorejo k uspešnemu gospodarjenju in vrhunskim poslovnim izidom ter k odličnosti življenja in dela. Iskanja so bila vedno povezana tudi s tem, kako naše življenje narediti kakovostnejše, kako ga izboljšati. V tem smislu je bil vedno dan velik poudarek simbiozi ekonomije in kulture.

V sedanjem času pospešene globalizacije in izjemno hitrih sprememb na vseh področjih znanosti je bilo zlasti veliko časa posvečeno vprašanju človeku prijazne rasti, razvoja, napredka. Vseskozi je bila prisotna tudi misel, da je za uspešno gospodarjenje potrebna tudi vizija odličnosti in mojstrstva ter tudi konkretne akcije za njuno uveljavitev v praksi.

V štiriindvajsetih Zbornikih, ki so izšli ob dosedanjih Forumih, je veliko naših in tujih vrhunskih znanstvenikov, pa tudi praktikov, strnilo svoja razmišljanja o najpomembnejših vprašanjih sedanjega časa in prihodnosti ter dalo tudi napotke in sprožila za uveljavljanje odličnosti in mojstrstva.