E-učilnica E-indeks Slovensko English

Spoštovani udeleženci srečanja na Otočcu!

 


Na Otočcu bomo 23. maja 2012 organizirali že 24. forum odličnosti in mojstrstva. Naslov tokratnega srečanja je Družbeno odgovorno ravnaje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.

V rastoči Otoški strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva smo o družbeno odgovornem sonaravnem delovanju, ki predstavljaj enega o petih temeljnih gradnikov strategije, zapisali:

•    Univerzalna odličnost in mojstrstvo predstavljata napore, želje in aktivnosti, ki vodijo k temu, da bo svet vsaj nekoliko boljši. Temelj je odgovorno ravnanje vsakega človeka, kar se kaže na vseh drugih ravneh delovanja.
•    Univerzalno odličnost in mojstrstvo bomo omogočali in uveljavljali v smislu enakih možnosti in priložnosti za vse ljudi.
•    Odličnost človeka se kaže predvsem v tem, da drugega razume kot samega sebe in da drugemu pomaga.
•    Vse vrste razvoja naj bodo v službi humanega razvoja. Človekov razvoj naj bo merilo vsega razmišljanja in delovanja.
•    Pri univerzalni odličnosti bomo kot izhodišče svojega razmišljanja in delovanja uveljavljali spoštovanje različnosti.
•    Pomembna sestavina opisane strategije je tudi svoboda kot vrednota, ki pri vsakem uravnoteženo upošteva pravice in dolžnosti.
•    Spori se morajo obravnavati vse do tedaj, dokler ne pride s strpnim dialogom do konsenzualne rešitve.
•    Kljub vsem težavam, sporom in neravnotežju v svetu z idejo o univerzalni odličnosti in mojstrstvu sejemo optimizem, s katerim lahko prebudimo pozitivne notranje moči in želje po presežkih, ki so v vsakem človeku in se potem na širših ravneh združijo v mednarodno koherenco. Ne bo lahko, toda splača se poskusiti.

Vljudno Vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega zanimivega dogodka. Obljubljamo Vam, da bo dan sproščen in poln pozitivne energije in da bo potekal v tradicionalnem vzdušju otoškega foruma.

 

Programski in organizacijski odbor

« nazaj