E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

24. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec, 23. maj 2012

Sreda, 23. maj 2012
PLENARNI DEL
8.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.00 GLASBENI UTRINEK
9.10 UVODNI POZDRAVI
Zvezdana Bajc, predsednica Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto
9.20 SLOVESNOST OB PODELITVI VELIKE NAGRADE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA OTOČEC 2012
10.00 SLAVNOSTNI UVODNI NAGOVOR
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
PREDAVANJA
10.10 TEMELJI DRUŽBENO ODGOVORNEGA RAVANANJA PRI UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA
prof. ddr. Matjaž Mulej
10.40 POSLANSTVO INŠTITUTA IRDO IN SLOVENSKE NAGRADE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – HORUS
Anita Hrast
11.10 KAKO JE IME UMETNOSTI PO KONCU POSTMODERNE ALI VPRAŠANJE O SUBLIMNEM
Matjaž Berger
11.40 ODMOR IN PRIGRIZEK
PREDAVANJA
12.40 PODELITEV NAGRADE ORGANIZACIJI KI JE V PRETEKLEM LETU NA NOVO ZAPOSLILA NAJVEČ DELAVCEV
12.50 ISKRICE ODLIČNOSTI - DOMOVINSKA VZGOJA IN DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE
Udeleženci: otroci osnovne šole Brusnice
Moderator: Jasmina Hidek
13.30 RAZVOJ SISTEMOV VODENJA VODI V DOSEGANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI – PRIMER PODJETJA TPV D.D.
Vladimir Gregor Bahč
14.00 Z ISO 26 000 DO RAZVOJA SODELOVALNOSTI DRUŽBENO ODGOVORNIH POSAMEZNIKOV
Marko Kiauta
14.30 ODMOR
PREDAVANJA
15.00 DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST
dr. Damjana Miklič Milek
15.30 DRUŽBENA ODGOVORNOST KOT DEL POSLOVNE STRATEGIJE
Zvezdana Bajc
OKROGLA MIZA
16.00

DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE PRI UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA
Udeleženci: Vladimir Gregor Bahč, Matjaž Berger, dr. Janez Gabrijelčič, Jasmina Hidek, Anita Hrast, prof. ddr. Matjaž Mulej
Moderator: Rajko Novak

17.00 SKLEPNE MISLI 24. FORUMA
izr. prof. dr. Boris Bukovec

Kotizacija:

 • 150 EUR

Spletna prijava na povezavi: www.fos.unm.si

Informacije:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5, Novo mesto
GSM: 051 208 562 (izr. prof. dr. Boris Bukovec)
E- naslov: boris.bukovec@fos.unm.si


Programski odbor:

 • izr. prof. dr. Boris Bukovec – predsednik
 • Janez Benčina
 • dr. Janez Gabrijelčič
 • Tomaž Kordiš
 • dr. Damjana Miklič Milek
 • mag. Nenad Savič

Organizacijski odbor:

 • Zvezdana Bajc – predsednica
 • Jože Colarič
 • Jožefa Miklič
 • Polona Muhič
 • Daša Plesničar
 • Slavka Štemberger
 • Jerneja Šurla Gašperšič
 • Uroš Zarnik

Organizatorji si pridržujejo pravico do manjših sprememb programa.

« nazaj