E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

25. forum odličnosti in mojstrstva, Otočec, 22. maj 2013

Sreda, 22. maj 2013
PLENARNI DEL
8.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.00 GLASBENI UTRINEK z Nuško Drašček
9.10 UVODNI POZDRAVI
Zvezdana Bajc, predsednica Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto
9.20 SLAVNOSTNI UVODNI NAGOVOR
akademik prof. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU
9.30 SLOVESNOST OB PODELITVI VELIKE NAGRADE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA OTOČEC 2013
25 LET - OKROGLA MIZA DOBITNIKOV VELIKIH NAGRAD ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA
10.10

Udeleženci: akademik prof. dr. France Bernik, Miro Cerar, dr. Janez Gabrijelčič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
Moderatorka: Irena Vide
11.00 ODMOR IN POGOSTITEV

12.00 PODELITEV NAGRADE ORGANIZACIJI, KI JE V PRETEKLEM LETU ZAPOSLILA NAJVEČ DELAVCEV
12.10 ISKRICE ODLIČNOSTI – VELIKI GABER IN OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER NA POTI K ODLIČNOSTI, MOJSTRSTVU IN DEŽELI KORENČKA
Udeleženci: otroci iz osnovne šole Veliki Gaber
Moderatorka: mag. Barbara Brezigar
12.50 USTVARJALNOST KOT IZZIV ČASA
prof. dr. Marija Ovsenik
13.20 ALI NAČIN, KAKO DANES DELAMO, RES SPODBUJA SPROŠČANJE NAŠIH USTVARJALNIH POTENCIALOV?
Marjana Laibacher Rogelj
13.40 USTVARJALNOST ZAPOSLENIH V OBDOBJU GOSPODARSKE KRIZE
Marta Strmec
OKROGLA MIZA
14.00 SPROŠČANJE ČLOVEKOVIH USTVARJALNIH POTENCIALOV PRI UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA
Udeleženci: mag. Barbara Brezigar, prof. dr. Marija Ovsenik, Marjana Laibacher Rogelj, Marta Strmec
Moderator: Rudi Bric
14.50 SKLEPNE MISLI 25. FORUMA
izr. prof. dr. Boris Bukovec


Kotizacija:

 • 130 EUR

Spletna prijava na povezavi: www.fos.unm.si

Informacije:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5, Novo mesto
GSM: 051 208 562 (izr. prof. dr. Boris Bukovec)
E- naslov: boris.bukovec@fos.unm.si


Programski odbor:

 • izr. prof. dr. Boris Bukovec – predsednik
 • Rudi Bric
 • dr. Janez Gabrijelčič
 • doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran
 • Tomaž Kordiš
 • mag. Zoran Lekič

Organizacijski odbor:

 • Zvezdana Bajc – predsednica
 • Jože Colarič
 • Jožefa Miklič
 • Polona Muhič
 • Slavka Štemberger
 • Janja Umek

Organizatorji si pridržujejo pravico do manjših sprememb programa.

« nazaj