E-učilnica E-indeks Slovensko English

Pravilnik o Veliki nagradi odličnosti in mojstrstva

Na podlagi 5., 19., 20. in 22. člena Pravil Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine je Upravni odbor Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju: društvo) sprejel Kriterije za podelitev nagrad Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine

1. člen
Navedeni Kriteriji za podelitev nagrad Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine urejajo način podeljevanja nagrad, ki jih društvo podeljuje enkrat letno podjetju in posameznikom.

2. člen
Društvo podeljuje vsako leto nagrade in sicer:

3. člen
Kriteriji za izbor nagrajencev so naslednji:

4. člen
Upravni odbor sprejme sklep o podelitev nagrade podjetju in nagrad posameznikom ter pred javno objavo o svoji odločitvi seznani Nadzorni svet in Častno sodišče. Nadzorni svet in Častno sodišče o morebitnih pripombah seznanita predsednika Upravnega odbora v roku 7 dni od prejema predloga. Prejete pripombe obeh organov Upravni odbor društva obravnava in sprejme dokončno odločitev.

5. člen
Kriterije za podelitev nagrad Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Nadzornega sveta in se uporabljajo od maja 2005 dalje.

Marina Jazbec
Predsednica Upravnega odbora

Novo mesto,