E-učilnica E-indeks Slovensko English

Tematski živi forumi

Tematske žive forume bomo vzpostavil po zaključku letošnjega Foruma odličnosti in mojstrstva. Namenjeni bodo razpravam o vsebinah posameznih referatov in ključnih tematikah aktualnega foruma, iskricam odličnosti kjer bomo želeli slišati vaše izvirne ustvarjalne ideje in predlogom ter pobudam za nadaljnje delo Foruma odličnosti in mojstrstva.