E-učilnica E-indeks Slovensko English

3. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2000

3. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2000Prejemnik: prof. dr. France Bučar

Obrazložitev:

Velika nagrada Foruma odličnosti je bila leta 2000 podeljena prof. dr. Francetu Bučarju, ki je s svojim življenjem in delom zadostil vsem visokim kriterijem, ki jih mora izpolnjevati dobitnik tega visokega priznanja.

Že dolgo pred nastankom samostojne Slovenije je s svojo znanstveno in človeško odličnostjo močno posegel v naše domače in mednarodno dogajanje.

Napisal je kar 31 knjig in 245 člankov v različnih periodikah in zbornikih. V njih je s svojimi pronicljivimi analizami sodobnega sveta in naše zgodovine prikazoval in dokazoval, da med racionalnostjo in etičnostjo ni nasprotja, temveč skladnost in pogojenost. Tudi v času, ko naše politične razmere še niso bile demokratične, je prepričano zagovarjal napredno razmišljanje in se pri tem dostikrat tudi osebno izpostavil.

Prof. dr. France Bučar se ni nikoli zadovoljil s povprečjem. Vedno je iskal nove poti za uveljavljanje širših koristi s tem, da je težil k svojevrstni drugačnosti – vrhunske kakovosti. Do tega je prišel s trdim delom, inovativnim razmišljanjem in »velikim« srcem.

Pri nastanku samostojne, svobodne in demokratične Slovenije je imel eno od ključnih vlog. Postal je prvi predsednik novoizvoljenega parlamenta in v času njegovega dvoletnega predsedovanja je bilo opravljeno orjaško delo. Postali smo polnopravna članica Organizacije združenih narodov, vzpostavljen je bil večstrankarski sistem in parlamentarna demokracija, sprejeli smo novo ustavo in zakone, ki so potrebni za delovanje moderne države.

Poudarek gre tudi k njegovemu izjemnemu pedagoškemu delu, saj se je nešteto mladim dobesedno predajal, jim vsadil veselje do znanja in znanosti in jim tako pomagal zrasti v nadpovprečne osebnosti. To je delal s svojim zgledom, ki je najboljši učitelj in vzgojitelj.

Izreden pomen gre predvsem njegovim človeškim in osebnostnim potezam. Njegova vizija odličnosti in mojstrstva, njegovi visoko postavljeni cilji ter disciplina, pokončnost, vztrajnost in druge vrednote bodo mladim še naprej dober napotek za vzpodbujanje nadaljnje rasti slovenske identitete na prehodu iz starega v novo tisočletje.