E-učilnica E-indeks Slovensko English

7. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2004

7. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2004Prejemnik: bivši generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto, mr. ph. Miloš Kovačič

Obrazložitev:

Lepo pozdravljen predsednik Krkine uprave!

Tu smo zbrani tisti, ki tvojo ustvarjalno pot v Krki spremljamo od prvih dni, smo del tvojega življenja in del zgodovine Krke, ti pa si v marsičem sooblikoval naše poklicne poti. Iz teh razlogov je današnja slovesnost izraz našega medsebojnega dolgoletnega sožitja in ta nagrada priznanje poznavalcev tvojih resničnih dosežkov in za Krko usodnih odločitev, povezanih s tvojimi številnimi osebnimi dilemami in tveganji.

Medijska podoba mr.ph. Miloša Kovačiča je dodelana. Namesto ponavljanja teh podatkov, bomo v utemeljitvi za podelitev nagrade poudarili le tiste učinke in vrline nagrajenca, ki so jih najbolj zaznali okolje, stroka in gospodarstvo.

»Živeti zdravo življenje« je slogan Krke, ki ga razumemo kot poslanstvo Krke in osebni odnos nagrajenca do izdelkov in storitev Krke kot sestavnega dela medicinske stroke. Mr.ph. Kovačič se v tej viziji izjemno dobro počuti, jo spoštuje, sam ji sledi in poskrbi, da ji sledi tudi podjetje, ki ga vodi. Neprestano izpopolnjevanje ponudbe, stalno nadgrajevanje organizacije in organizacijske kulture ter nastopanje na vedno pomembnejših trgih so značilnosti Krke in osebni izzivi predsednika njene uprave.

Kdo so ljudje, ki uresničujejo poslanstvo Krke? Okoli vizionarjev Krke se zbirajo že mnogo let zato, ker verjamejo v njihovo vizijo, sprejemajo njihovo strategijo in se strinjajo z njihovimi cilji. Z neprekinjenim organizacijskim razvojem omogočajo strategi Krki pogoje za njeno internacionalizacijo, za sprotno vgrajevanje najsodobnejših tehnologij, za neprestano rojevanje novih izdelkov in storitev in za praktično uresničevanje sprejetih ciljev. Razvoj kadrov je temeljni projekt Krke, ki omogoča njen napredek, hitro strokovno in gospodarsko rast, zlasti pa kar največjo prilagodljivost razmeram na trgih. Podjetju vlada predsednik uprave mr.ph.Kovačič in njegovo vladanje je učinkovito zato, ker pospešuje ustvarjalno moč posameznikov, spodbuja nove zamisli, ustvarja zaupanje v ljudeh, daje zaposlenim občutek pomembnosti in varnosti.

Delež Krke v gospodarskem razvoju sodobne družbe je neprecenljiv tako v ožji domovini Sloveniji kot tudi v državah s katerimi je ta gospodarska družba tradicionalno povezana že desetletja. Krka z novimi programi in projekti nenehno odpira priložnosti za dodatno zaposlovanje, ima pozitiven odnos do okolja in sistematično skrbi za stalno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev. Svoja praktična spoznanja pa prenaša Krka predvsem s prodajo kakovostnih generičnih in zato cenejših izdelkov tudi v širši svet, na trge in med ljudi, ki ne zmorejo ekonomskih pritiskov multinacionalne globalne družbe. Da je pomemben gospodarski vpliv Krke zaznan in priznan tudi v širšem svetu dokazujejo predvsem nova, večja in vsak dan pomembnejša naročila.

Spoštovani nagrajenec!

Ekonomisti Dolenjske in Bele krajine, ti za tvoje nenehne napore, ki rojevajo kakovostne gospodarske učinke, ob pedesetletnici Krke, podeljujemo Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva v znak osebnega spoštovanja in v zahvalo, ker si peljal Krko v samostojno Slovenijo brez odpuščanja ljudi in jo varno vodiš v obetavno prihodnost socialno globalne ekonomije.