E-učilnica E-indeks Slovensko English

8. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2005

8. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2005Prejemnica: Jožefa Miklič, univ.dipl. ekon.

Obrazložitev:

Jožefa Miklič je po končani Gimnaziji v Stični, diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljublani, leta 1961.

Takoj po diplomi se je zaposlila v Krki, tovarni zdravil Novo mesto. Bila je prva univerzitetna diplomirana ekonomistka v tovarni in je nesporno s svojim strokovnim znanjem ter elanom pripomogla h hitri rasti takrat še majhnega a obetavnega podjetja.

V Krki je bila zaposlena na naslednijih delovnih mestih:

Leta 1980 se je gospa Jožefa Miklič zaposlila v Agenciji za plačilni promet in tam delovala vse do leta 1995 kot direktorica podružnice Novo mesto.

Po končanem delu v Agenciji za plačilni promet v Novem mestu je delovala kot stečajna upraviteljica GIP Pionir Novo mesto.

Ob svojem rednem delu seje močno angažirala tudi na drugih področjih. Med drugim je opravljala naslednje funkcije:

Aktivno dela v več profesionalni združenjih in društvih. Naj jih naštejemo samo nekaj:

Omenimo naj, da je bila dolgoletna predsednica Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine.

Njena strokovna bibliografija obsega preko 80 člankov, prispevkov in študij. Kako na širokem strokovnem področju se je Jožefa Miklič udejstvovala povedo nekateri naslovi njenih strokovnih objav:

Največkrat brezplačno je redno svetovala osemnajstim podjetjem in institucijam. Občasno pa je s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem svetovala triindvajsetim organizacijam. Kot spoštovana predavateljica je sodelovala na mnogih seminarjih, posvetovanjih in simpozijih.

Nenehno se je dodatno izobraževala in o tem pridobila tudi ustrezna potrdila na naslednjih področjih:

Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine se je odločilo, da zaradi izjemne vloge, ki jo je spoštovana gospa Jožefa Miklič odigrala v gospodarstvu naše regije in tudi širše, podeli prav njej prvo Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva za področje Dolenjske in Bele krajine.