E-učilnica E-indeks Slovensko English

9. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2006

9. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2007Utemeljitev za podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2006 spoštovanemu gospodu Jožetu Colariču, predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke, d. d., Novo mesto

Velika nagrada odličnosti in mojstrstva je najvišja vseslovenska nagrada za izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti in gospodarstva. Podeljuje se tistim slovenskim državljanom, ki so poleg omenjenih dosežkov storili veliko tudi za promocijo in razpoznavnost naše države. Ta visoka častna nagrada se podeljuje na podlagi poglobljenih analiz in po razgovorih z najpomembnejšimi strokovnimi institucijami v državi.

Do sedaj so med drugimi to visoko nagrado prejeli:

Izražamo veliko zadovoljstvo, da je dobitnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2006 spoštovani gospod Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor KRKE d.d. tovarne zdravil Novo mesto.

Gospod Jože Colarič je uveljavljeni manager, ki dobro pozna globalizacijske procese in trende. Je pa tudi človek, ki ima izvrstne strateške voditeljske sposobnosti za motiviranje svojih sodelavcev za vrhunske dosežke.

Podelitev letošnje Velike nagrade odličnosti in mojstrsva gospodu Jožetu Colariču se lepo povezuje z letošnjo temo »Uveljavljanje mednarodne odličnosti«. Spoštovani nagrajenec je namreč vrhunski predstavnik uveljavljanja Slovenije in njene odličnosti v mednarodnih okvirih. Je pa tudi strokovnjak z vizijami o nujnosti in potrebnosti mednarodnih povezav; tudi s cenjenimi gosti letošnjega Foruma - Kitajsko, Rusijo in Irsko.

Prepričani smo, da kljub sorazmerni mladosti, cenjeni gospod Jože Colarič zasluži to visoko nagrado. S svojim enciklopedičnim znanjem in svojimi človeškimi vrednotami ter lastnostmi je v kratkem času dosegel, da je KRKA svoje že itak dobre rezultate še izboljšala v vseh parametrih poslovne odličnosti. Zlasti pa cenimo njegovo stališče, da smo tudi Slovenci sposobni imeti globalna podjetja in jih imeti tudi v svoji lasti.

Svoje strokovne moči seveda najprej namenja organski rasti in trajnostnemu razvoju ter napredku Krke. Vedno pa se trudi pomagati tudi svojemu ožjemu in širšemu okolju. Osebno odgovornost za dobrobit KRKE tako povezuje z družbeno odgovornostjo. In prav v tem vidimo širino ter vrednost našega letošnjega nagrajenca, ki razmišlja in deluje celovito ter dolgoročno. Dobro se zaveda, da je potrebno ustvarjalno delovati in sodelovati na širokem področju, če hočeš lokalno uspeti.

Prepričani smo, da bo ta nagrada vzpodbuda tudi drugim slovenskim ekonomistom in gospodarstvenikom, da se vključijo v gibanje, ki ima za cilj narediti Slovenijo vrhunsko in odlično ter privlačno tako za Slovence kot za naše sodelavce v mednarodnem okviru.

Vse naše čestitke še enkrat gospodu Jožetu Colariču, predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke, d. d., Novo mesto.