E-učilnica E-indeks Slovensko English

11. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2008

10. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2008 Utemeljitev za podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2008
spoštovanemu gospodu Borisu Pahorju, velikemu pisatelju, velikemu Slovencu, velikemu svetovljanu ter promotorju univerzalne odličnosti in mojstrstva

Odličnost je nekaj izven znanega spektra dogajanja, kar je drugi izraz za to, da je nekaj iznad, nekaj nadpovprečnega. Je virtuoznost v glasbi, izjemnost v literarnem ustvarjanju, iskanje smisla in izpolnjevanja življenjskega poslanstva z nenehnim udejstvovanjem za najvišje vrednote humanosti. Do odličnosti pridemo, če ustvarjalno povežemo roke, glavo in srce. V tem povezovanju se rodijo iskrice, ki velikokrat pomenijo nekaj velikega, pomembnega, občudujočega. Pri gospodu Borisu Pahorju se je to enkratno uresničilo. Njegove zlate roke so napisale knjige, ki ne bodo nikoli pozabljene. Njegov razum je deloval ostro, inovativno, odločno in pogumno, ko je bilo najbolj potrebno. Predvsem pa je bílo njegovo srce tako za pravice njegovih primorskih rojakov, kot tudi za univerzalno pravičnost na mednarodnih poldnevnikih in vzporednikih.

Odličnost lahko razumemo kot posebno razsežnost v človekovem razvoju, ki je kot možnost dana vsakomur, razvije pa jo le malokdo. Razumemo jo lahko kot nov korak za izboljšanje našega dela in življenja nasploh. Kot novo stopnjo v našem razmišljanju, ki naj vodi k udejanjanju nečesa, kar nas izpolnjuje, kar nas razveseljuje in dela radostne. Vse to je utelešeno v našem nagrajencu. Gospod Boris Pahor je uveljavljeni pisatelj, ki dobro pozna vse skrivnosti slovenske pisane besede, pozna pa tudi svetovne tokove. Je pronicljiv poznavalec človeške duše, posebej slovenske. Zlasti pa je potrebno poudariti, da je predstavnik dragocene slovenske prisotnosti na Mediteranu. Lahko ga primerjamo z velikanom, ki smo mu namenili celo letošnje leto - Primožem Trubarjem. Ni se ustrašil tega, da hoče svojim ljubim Slovencem dati prvo knjigo, pa čeprav so bile razmere vse prej kot prijazne. S titanskim pogumom in vizijo Prometeja je hotel svoj narod narediti kulturen, moderen, povezan s knjigo z drugimi narodi in hotenji. Lahko ga primerjamo tudi s prvim dobitnikom Velike nagrade odličnosti in mojstrstva spoštovanim Leonom Štukljem. Od rane mladosti pa do častitljive starosti je prikazoval in dokazoval svetu, kaj zmore slovenski rod. Predvsem pa je Boris Pahor še nekaj več. Je izjemna osebnost, ki tvorno deluje med nami in vpliva na nas, da iščemo pravo pot na pravi način. Je skratka naš Boris Pahor.

Podelitev letošnje Velike nagrade odličnosti in mojstrstva gospodu Borisu Pahorju se lepo povezuje z letošnjo temo »Univerzalna odličnost kot nova paradigma sodelovanja med narodi in motivacija za zdravo življenje in uspešno delo.« Spoštovani nagrajenec je namreč vrhunski predstavnik uveljavljanja Slovenije in njene odličnosti v mednarodnih okvirih. Je pa tudi človek z vizijami o nujnosti in potrebnosti mednarodnih povezav in sodelovanja. Prepričani smo, da Boris Pahor zasluži to visoko nagrado. S svojim literarnim opusom in svojimi človeškimi vrednotami, lastnostmi in akcijami je dosegel, da je njegova umetnost znana po vsem svetu in da ima vse parametre odličnosti. Zlasti pa cenimo njegovo stališče, da smo tudi Slovenci sposobni imeti literaturo, ki je globalna, univerzalna, uspešna … K temu pa največ prispeva prav sam. Svoje literarne, strokovne in znanstvene moči seveda najprej namenja rasti in trajnostnemu razvoju ter napredku svoje Primorske. Vedno pa se trudi pomagati tudi svojemu ožjemu in širšemu okolju. Osebno odgovornost za dobrobit svojega naroda tako povezuje z odgovornostjo za univerzalno strpnost in povezovanje. In prav v tem vidimo širino ter vrednost našega letošnjega nagrajenca, ki razmišlja in deluje pogumno, odkrito, dosledno in vztrajno za svoje, narodove in univerzalne cilje. Globok poklon in srčne čestitke še enkrat gospodu Borisu Pahorju, našemu enkratnemu pisatelju, velikemu promotorju Slovenije v svetu, svetovljanu in velikemu človeku.