E-učilnica E-indeks Slovensko English

14. velika nagrada odličnosti in mojstrstva, leto 2011


Utemeljitev za podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva za leto 2011 dr. Janezu Gabrijelčiču, velikemu zagovorniku in promotorju odličnosti na vseh področjih človekovega delovanja.
 
Posebnost tradicionalnih otoških forumov na Otočcu je podelitev Velike nagrade odličnosti in mojstrstva, ki je pravzaprav edina tovrstna slovenska nagrada. Podeljujemo jo  za izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti, športa, gospodarstva. Podeljujemo jo tistim ljudem, ki jih ne krasijo le dosežki na strokovnem področju, ampak  tudi tiste človeške vrednote, ki imajo univerzalen pomen.
 
Do sedaj so to visoko nagrado med drugim prejeli:
 
-          olimpionika in večkratna svetovna prvaka, Leon Štukelj in Miroslav Cerar
-          koreografa in plesalca, Pia in Pino Mlakar
-          oče naše ustave in prvi predsednik slovenskega Državnega zbora, dr. France Bučar
-          metropolit in ljubljanski nadškof, dr. Alojzij Šuštar
-          velika ambasadorka naše znanosti v svetu  dr. Aleksandra Kornhauser
-          bivši predsednik SAZU, mednarodno priznani slavist, akad. dr. France Bernik.
-          predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto,  Jože Colarič
-          tržaški pisatelj in veliki Slovenec Boris Pahor
-          svetovno znana glasbenika sopranistka Vilma Bukovec in Slavko Avsenik.
 
Na seznam izbranih posameznikov bomo z veseljem in ponosom izpisali ime današnjega nagrajenca, dr. Janeza Gabrijelčiča, ki vse svoje delovanje in razmišljanje namenja odličnosti. In kaj povedati o človeku, ki ne mara velikih besed in hrupa okoli sebe, saj po njegovem globokem prepričanju štejejo le dejanja in predvsem hotenje narediti ta svet prijaznejši, strpnejši, boljši, odličen.
 
Na svetu smo zato, da pustimo za seboj sledi. Včasih bolj, včasih manj vidne. Janez Gabrijelčič pušča za seboj sledi, ki nosijo skupno sporočilo: povezujmo se, delajmo en z drugim, ne eden proti drugemu, ustvarjajmo sožitje, gradimo univerzalno odličnost. Zvesti obiskovalci otoških forumov odličnosti in mojstrstva ga poznajo predvsem kot duhovnega vodjo forumov, pobudnika za podeljevanje velike nagrade odličnosti in mojstrstva, kot aktivnega člana društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, v katerem je bil v sedemdesetih letih tudi njegov predsednik, pobudnika in osrednjega avtorja Otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti. Dr. Gabrijelčič je tudi idejni oče projekta Rastoča knjiga republike Slovenije, soustanovitelj društva Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu, član društva Novo mesto, častni občan Mestne občine Novo mesto, publicist in zaželen predavatelj med organizatorji in poslušalci raznih posvetovanj, saj zna svoje zamisli razumljivo in zavzeto predstaviti.
 
Ko je kot ekonomist delal v gradbenem podjetju Pionir, je začel s projektom Pionireka in s podprojektom Rastoča knjiga, katere namen je bil spodbujanje trajnega izobraževanja ali kot bi rekli danes – vseživljenjskega učenja, ki je tudi tema letošnjega foruma. Iz rastoče knjige v podjetju je dr. Gabrijelčič v obdobju, ko je deloval v Ljubljani na računskem sodišču, razvil novo vsebino Rastoče knjige: na kulturnih, gospodarskih in znanstvenih dosežkih Slovencev, na njihovih razvojnih potencialih in na njihovi potrebi, da se kot številčno majhen narod uveljavi v svetu z izjemno odličnostjo. S to novo vsebino je več let pridobival nove in nove somišljenike in zamisel spreminjal v vseslovensko gibanje, ki ga je pod svoje skrbništvo sprejel Državni svet.
 
Deklica z rastočo knjigo pridno raste in svetu sporoča, kako pomembna je knjiga kot neizčrpni vir znanja:
»V slovenstvo je knjiga položena kot roža v vrt, kot k možu žena.« je v knjigo zapisal poet Tone Pavček. »V knjigah so doma zakladi človeštva. Zato sva bralec in knjiga za vedno najžlahtnejši par« je dodal Slavko Pregl. 
Toda samo znanje, tako je prepričan dr. Gabrijelčič, ni dovolj. Potrebna je dobrota, sodelovanje, medsebojno razumevanje. In kot bi mu prisluhnila, je deklica z rastočo knjigo zrasla še za eno misel, ki jo je prispeval akademik Boris Pahor: »Edino Ljubezen bo rešila človeštvo.« 
Na enem od svojih nastopov je dr. Gabrijelčič dejal: »Slovenska država potrebuje ljudi Trubarjevega kova. Trubar je bil človek znanja in akcije. Že pri mladem človeku je treba ozaveščati, da je znanje najbolj pomembno. Odličnost pa je nadpovprečnost in celovitost. Trubarje potrebujemo tako v gospodarstvu kot v politiki, potrebujemo ljudi, ki živijo v skladu z vizijo odličnosti, ki so velikopotezni.« 
 
Mi pa povsem prepričano trdimo, da Slovenija, še posebej v današnjem času, potrebuje ljudi, kakršen je dr. Janez Gabrijelčič. Potrebuje njegovo zanesenost in predanost ideji odličnosti, potrebuje rastoče knjige, ki skrivajo v sebi ustvarjalno bogastvo slovenskega naroda. Kot pravi današnji nagrajenec: »Rastoča knjiga je simbol, ki nenehno spodbuja k človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, k strpnosti in dobremu.« To pa so vrline, ki krasijo odlične posameznike. In zato letošnjo veliko nagrado odličnosti in mojstrstva Otočec 2011 podeljujemo dr. Janezu Gabrijelčiču.