E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

Sobota 
VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ
predavateljura
Odprtje poletne šole in nagovor dekana
prof. dr. Boris Bukovec 8.45 – 9.00
Uvodno srečanje doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 9.00 - 9.45
Vrste in načini vodenja prof. dr. Iztok Bončina 9.45 - 12.15
Tehnike in veščine vodenja prof. dr. Iztok Bončina 12.15 - 16.30
Postopki v problematičnih situacijah prof. dr. Iztok Bončina 16.30 - 18.00
Nedelja
DOPOLNILNE ZVRSTI VODENJA
predavateljura
Psihologija za turistične vodnike prof. dr. Iztok Bončina 9.00 – 10.30
Bonton in kodeks vodnikov prof. dr. Iztok Bončina 10.30 -11.15
Orientacijsko spoznavanje dediščine prof. dr. Iztok Bončina 11.30 – 13.00
Nastopanje v javnosti prof. dr. Iztok Bončina 14.00 – 16.30
Vaje za odličen nastop v javnosti prof. dr. Iztok Bončina 16.30 -18.00
Sreda
KAKOVOST TURISTIČNIH PROIZVODOV
predavateljura
Kakovost, odličnost in inovativnost pri vodenju prof. dr. Boris Bukovec 16.00 - 17.00
Pomen atrakcij in doživljajev v turizmu doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 17.00 – 18.00
Pomen človeških virov in gostoljubja v turizmu doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 18.00 – 19-00
Zgodbe in zgodbarjenje doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 19.00 – 20.00
Priprava turističnega aranžmaja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 20.00 – 21.00
Sobota
STROKOVNI PREDMETI – SPOZNAVANJE DESTINACIJE
predavateljura
Osnove poslovanja v turizmu
prof. dr. Iztok Bončina 9.00 – 10.30
Turistična zakonodaja in pravni vidiki vodenja prof. dr. Iztok Bončina 10.30 – 12.00
Geografska podoba destinacije prof. dr. Uroš Pinterič 12.00 – 13.00
Zgodovinska podoba destinacije prof. dr. Uroš Pinterič 13.00 – 14.00
Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija in avtentičnost prof. dr. Iztok Bončina 14.00 - 16.00
Turistična podoba destinacije in interpretacija dediščine prof. dr. Iztok Bončina 16.00 – 18.00
Sredapredavateljura
Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija in avtentičnost prof. dr. Iztok Bončina 16.00 - 20.00
Četrtekpredavateljura
Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija in avtentičnost prof. dr. Iztok Bončina 16.00 - 20.00
Petek
PRAKTIČNO VODENJE PO DESTINACIJI
predavateljura
Pisni preizkus znanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 16.00 - 17.00
Praktično vodenje na terenu

prof. dr. Iztok Bončina
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

17.00 - 21.00
Nedelja
PRAKTIČNO VODENJE PO DESTINACIJI
predavateljura
Praktično vodenje na terenu prof. dr. Iztok Bončina
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
9.00 - 19.00
Strokovna konferenca s podelitvijo certifikatov prof. dr. Iztok Bončina
prof. dr. Boris Bukovec
prof. dr. Uroš Pinterič
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
19.00 – 21.00