E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Program

27. marec 2015
16.00 Uvodni pozdrav dekana, izr. prof. dr. Borisa Bukovca
16.15 dr. ANTON PERŠIČ
Družbena odgovornost kot garant poslovne odličnosti
16.40 dr. MARIJA TURNŠEK MIKAČIČ
Karierna vizija kot sidro osebne odličnosti
17.05 dr. IVAN ERENDA
Intuitivno odločanje menedžmenta
17.30 ODMOR
17.50 dr. NATAŠA DEMŠAR PEČAK
Socialni marketing kot možni interventni pristop pri reševanju problemov v partnerskem odnosu
18.15 prof. ddr. MARIJA OVSENIK
Optimalni organizacijski model izobraževanja za turizem
18.40 doc. dr. FRANC BRCAR
Analiza zunanjega izvajanja informatike
19.05 dr. TIT TURNŠEK
Kvantitativno modeliranje konfliktov
19.30

Sklepne misli dekana, izr. prof. dr. Borisa Bukovca

19:40 Priložnostna pogostitev in druženje