E-učilnica E-indeks Slovensko English

ZIMSKA ŠOLA 2019: PC - Poslovni coaching

Zimska šola 2019 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz poslovnega coachinga. Z zimsko šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Zimske šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

- Poznavanje in razumevanje coachinga na področju:
    • poslovnega coachinga,
    • prodajnega coachinga,
    • veščin coachinga za vodje,
    • korporativnega coachinga in
    • kolegialnega coachinga.

- Poznavanje in razumevanje vloge poslovnega coachinga v profesionalnem razvoju posameznika in organizacije.
- Razumevanje veščin coachinga za profesionalni razvoj.
- Poznavanje in razumevanje coachinga in svetovanje pri vodenju in upravljanju organizacij.
- Poznavanje konceptov coachinga za hitro rast podjetij.
- Poznavanje spretnosti coachinga v prodaji.
- Organizacijske in vodstvene spretnosti.
- Poznavanje in razumevanje korporativnega coachinga v veliki organizaciji.
- Preseganje (ne)kulture tarnanja, pritoževanja. Sposobnost konstruktivnega pogovora s
  sogovornikom z namenom novih uvidov in premikov.

Udeleženci bodo s popolno udeležbo in izdelavo ter zagovorom seminarske naloge vrste poslovnega coachinga v matični organizaciji lahko pridobili tudi mednarodni INLPTA certifikat coacha praktika.

V Zimski šoli 2019 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker bo v Zimski šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov matičnih organizacij smo prepričani, da bodo udeleženci Zimske šole izboljšali tudi svoje napredovanje in zaposljivost.