E-učilnica E-indeks Slovensko English

KONTAKT

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Ulica talcev 3
8000 Novo mesto
Slovenija
E-naslov: info@fos-unm.si


Vodja projekta:

Prof. dr. Boris Bukovec

E-naslov: boris.bukovec@fos-unm.si
Telefonska številka: +386(0)59 082 060

 

Kontakt:

E-naslov: info@fos-unm.si
Telefonska številka: +386(0)59 082 060


Projekt »Internacionalizacija kompetenc študentov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt bo trajal od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 2.557,00€, pri čemer je 80% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, 20% delež pa je sofinanciran iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji.

<< Nazaj