E-učilnica E-indeks Slovensko English

Opisi delavnic ROBO4U

 

Plen in plenilec

Nivo: osnovni

Več >>

Komunikacija živali

Nivo: osnovni

Več >>

Ekstremni habitati

Nivo: osnovni

Več >>

Raziskovanje vesolja

Nivo: osnovni

Več >>

Opozorila za nevarnosti

Nivo: osnovni

Več >>

Čiščenje oceanov 

Nivo: osnovni

Več >>

Prehodi za divje živali

Nivo: osnovni

Več >>

Transport materialov

Nivo: osnovni

Več >>

Pregled inštalacij

Nivo: napredni

Več >>

Oblikovanje čustev

Nivo: napredni

Več >>

Varnost v mestu

Nivo: napredni

Več >>

Živalska čutila

Nivo: napredni

Več >>

 


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.