E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekt "Dvig prepoznavnosti blagovne znamke FOŠ"

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 3.6 po SN FOŠ 2021-2025. FOŠ kot blagovna znamka ni dovolj prepoznana v ožji regiji, še manj pa v širši regiji oziroma v mednarodnem prostoru. Če želimo udejanjiti z zadnjim SN redefinirano vizijo FOŠ: Postali bomo ena prepoznavnejših fakultet s področja organizacijske znanosti v mednarodnem prostoru, naši diplomanti pa med najbolj priznanimi strokovnjaki s svojega področja, moramo v povezavi s strateškima usmeritvama 1.4 po SN FOŠ 2021-2025 »Model študija FOŠ« in 2.7 »Internacionaliacija FOŠ« okrepiti prepoznavnost blagovne znamke FOŠ.

Izdela se ustrezen pregled literature, analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

 

« nazaj