E-učilnica Slovensko English

Kakovost življenja v Sloveniji

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor:

Študent:

Primernost za: študente vseh stopenj

Povzetek opisa vsebine

Projekt "Kakovost življenja v Sloveniji" izvaja FOŠ in je v začetni fazi. V okviru projekta poskušamo vzpostaviti letno merjenje kakovosti življenja v Sloveniji.

Projekt ima odprti dve mesti: "Teoretična izhodišča in model merjenja kakovosti življenja" ter "Priprava in preizkus anketnega vprašalnika o kakovosti življenja v Sloveniji" Obe vsebini vodita v izdelavo zaključne naloge na FOŠ.

« nazaj