E-učilnica E-indeks Slovensko English

Model ustvarjalnega obvladovanja karier oz osebnega razvoja študentov

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Želimo oblikovati celovit pristop na področju obvladovanja karier študentov, ki naj zajema tako redne kot tudi izredne študente vseh treh stopenj. Želimo, da študentje v času študija na FOŠ z namenom obvladovanja osebnega razvoja oblikujejo svoje karierne načrte. Upošteva naj se tudi skrb za osebni razvoj študentov po končanju študija na FOŠ.

Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

 

« nazaj