E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poklicne vrednote mladih

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče

Datum konca: 

Vrednost projekta: 10.000 €

Nosilec: prof. dr. Uroš Pinterič 

Primernost za: študente vseh stopenj

Povzetek opisa vsebine

Projekt poklicne vrednote mladih se izvaja v sodelovanju med FOŠ in Karlovo univerzo v Pragi. V okviru raziskave se proučuje vpliv sodobne realnosti na vrednote mladih in sočasno vpliv mladih na potencialne sodobne vrednote.

Projekt je v teku, na voljo sta dve mesti: Poklicne vrednote mladih v JV Sloveniji, Poklicne vrednote v Spodnjeposavski regiji.

Sodelavec bo v okviru raziskave zadolžen za izvedbo raziskave na območju izbrane regije ter obdelavo razpoložljivih statističnih podatkov. Na podlagi zbranega gradiva bo lahko izdelal svojo zaključno nalogo. 

 

« nazaj