E-učilnica E-indeks Slovensko English

Spremljanje konkurenčnosti diplomantov FOŠ na trgu dela

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Želimo oblikovati celovit model spremljanja konkurenčnosti diplomantov FOŠ na trgu dela, kar bi nam omogočilo izboljševanje kakovosti naših študijskih programov, zagotavljanja ponovnega vpisa naših študentov v naše programe višje stopnje ter oblikovati osebno prilagojeno ponudbo izobraževalnih vsebin za izboljšanje njihove konkurenčnosti.

Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking) ter se izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se raziskava konkurenčnosti diplomantov FOŠ po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog programa ukrepov po raziskavi ter predlogi za izboljšave modela.

 

« nazaj