E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vseživljenjsko učenje in model ustvarjalnega usmerjanja kompetenc študentov FOŠ

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Želimo oblikovati celovit model razvoja in spremljanja kompetenc študentov ob vpisu, v času njihovega študija, njihovega zaposlovanja in nadaljnjega vseživljenjskega učenja. Z modelom želimo ugotavljati vrzeli med načrtovanimi in dejanskimi profili kompetenc v vseh fazah(vpis, čas študija, zaključek študija, zaposlovanje, vseživljenjsko učenje). Poznavanje teh vrzeli bi nam omogočilo izboljševanje kakovosti naših študijskih programov, načrtovanje novih študijskih programov in oblikovanje celovite ponudbe izobraževalnih vsebin vseživljenjskega učenja.

Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking) ter se izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ. Model naj omogoča tudi informatizacijo ter tudi oblikovanje »indeksa razvoja kompetenc« po različnih stopnjah (vpis, čas študija, zaključek študija, zaposlovanje, vseživljenjsko učenje).

 

« nazaj