E-učilnica E-indeks Slovensko English

Model za preverjanje usposobljenosti in kompetenc mentorjev na praksi

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Želimo oblikovati celovit model preverjanja usposobljenosti in kompetenc mentorjev v organizacijah, kjer študentje izvajajo svojo delovno prakso. Upoštevajo se določila SA FOŠ 038 Pravilnik o izvajanju delovne prakse.Z modelom želimo ugotavljati vrzeli med načrtovanimi in dejanskimi profili kompetenc mentorji v organizacijah in na podlagi le teh oblikovati potreben nabor izobraževanj in usposabljanj

Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking) ter se izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ. Model naj omogoča tudi informatizacijo ter tudi oblikovanje »indeksa razvoja kompetenc« . Izdelajo se izvedbeni akti predmetnega pravilnika.

 

« nazaj