E-učilnica E-indeks Slovensko English

Alumni klub FOŠ

 

Alumni klub FOŠ je ena od oblik poštudijske aktivnosti fakultete in je namenjen ohranjanju stikov fakultete s svojimi diplomanti, širjenju možnosti nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v fakultetno delo ter povečevanja socialnega kapitala, tako svojih študentov kot tudi zaposlenih na fakulteti.

Članstvo v Alumni klubu nudi vzpodbudno okolje za ohranjanje povezanosti med diplomanti, s profesorji, sodelavci in partnerji fakultete. Omogoča osebni in strokovni razvoj posameznikov ter promovira pridobljeno znanje s področja menedžment kakovosti ter dosežke njegovih članov. Temeljna funkcija članov kluba je predvsem prenašanje svojega znanja in izkušenj na ostale člane Alumni kluba FOŠ. Ta vsako leto izvede tudi letno srečanje bivših študentov, s čimer se zagotavlja ohranitev stika ter izmenjava svojih izkušenj.

Članstvo v Alumni klubu ponuja številne UGODNOSTI za svoje člane, in sicer:

Ker želimo tudi po študiju ostati z vami v stiku, spremljati vašo kariero in uspehe, postanite član Alumni kluba FOŠ in nam sporočite svoje dosežke ali dosežke svojih kolegov.

Kako postati član?

V Alumni klub Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu se lahko včlanite vsi diplomanti FOŠ vseh stopenj. Članstvo v Alumni klubu je brezplačno. Včlanite se s pristopno izjavo preko elektronske prijavnice. Z včlanitvijo ne odlašajte, včlanite se zdaj in ostanite del FOŠ še naprej!

 

Aktivnosti Alumni kluba:

  • Strokovni obisk Splošne bolnišnice Novo mesto (Novica)
  • Ogled Nuklearne elektrarne Krško (Novica)
  • Predavanje z naslovom Učinkovita poslovna predstavitev (mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.)
  • Predavanje z naslovom Generacijske skupine, osebnostne lastnosti zaposlenih in stili vodenja v organizacijah (Dušan Janežič, magistrant MAG študijskega programa Menedžment kakovosti)
  • Delavnica Zakaj so zavzeti zaposleni ključ do uspešnega podjetja (Ana Kleut, diplomantka VS študijskega progrma Menedžment kakovosti) (vabilo)
  • Prednovoletno druženje članov Alumni kluba
  • Forum osebne odličnosti – gost g. Jožko Čuk
  • Druženje na splavu po reki Krki s predstavitvijo knjige Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka


***

Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ za mandatno obdobje 2022-2024:

Svet:

Predstavniki so bili izvoljeni na 01/2022 Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ.

 

Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ za mandatno obdobje 2020-2022:

Svet:

Predstavniki so bili izvoljeni na 01/2020 Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ.

 

Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ za mandatno obdobje 2018-2020:

Svet:

Predstavniki so bili izvoljeni na 01/2018 Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ.

 

Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ za mandatno obdobje 2016-2018:

Predsednik:

Svet:

Predstavniki so bili izvoljeni na 01/2016 Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ.

 

Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ za mandatno obdobje 2014-2016:

Predsednik:Predstavniki v organih Alumni kluba FOŠ

Svet:

 

Predstavniki so bili izvoljeni na Ustanovni seji in 1. Letnem zboru članov Alumni kluba FOŠ.