E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Več >>

Novice

Obvestilo o novih ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe

Spoštovani,

glede na aktualne razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2, sprejetega Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 67/20 z dne 13. 5. 2020) in priporočila MIZŠ, je vodstvo FOŠ dne 20. 5. 2020 sprejelo Ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanje varnosti pred okužbo na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Ključni ukrepi so:

IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA

Pedagoško delo na fakulteti se do 30. 9. 2020 izvaja na daljavo. Predavanja, vaje, konzultacije, seminarji, izpiti in druga preverjanja znanja, govorilne ure, in drugi načini komunikacije študentov in VS učiteljev se izvajajo na daljavo, preko e-pošte, telefona ali video konferenc (priporočena uporaba spletnega orodja MS Teams).

Izvedba izpitov in druga preverjanja znanja s fizično prisotnostjo je dovoljena le v primerih, če preverjanje znanja ni mogoče izvesti na daljavo in če so izpolnjeni pogoji iz poglavja  Pravila ravnanja v prostorih fakultete (glej spodaj).

Zagovori zaključnih nalog se izvajajo na daljavo.

IZVAJANJE PROJEKTNEGA, RAZISKOVALNEGA IN DRUGEGA DELA STROKOVNIH SLUŽB NA FAKULTETI

Projektno, raziskovalno in delo drugih strokovnih služb na fakulteti poteka od doma ali v prostorih fakultete, glede na potrebe in zahteve izvedbe dela. Obiski referata in drugih strokovnih služb za študente in druge obiskovalce so možni po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem. Svetuje se, da se za komunikacijo še vedno uporablja elektronska pošta. V prostorih fakultete morajo tako zaposleni kot tudi zunanji obiskovalci upoštevati pravila ravnanja v prostorih fakultete (glej točko 6).

IZVAJANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Knjižnična dejavnost se na fakulteti izvaja v omejenem obsegu, in sicer po vnaprejšnjem dogovoru s knjižničarko oziroma z referatom. Knjižnica je do nadaljnjega zasnovana na principu zaprtega dostopa – do knjižničnega gradiva fizično ni mogoče dostopati, ampak se gradivo pregleduje s pomočjo baze COBISS/OPAC. Izbrano gradivo naročite oz. rezervirate in ga prevzamete v knjižnici po dogovoru s knjižničarko (vesna.grabnar@fos-unm.si). Knjižnično gradivo v COBISS/OPAC sistemu lahko iščete neposredno v bazi podatkov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Vrnjeno gradivo je 7 dni v karanteni, preden ga ponovno vrnemo v obtok . V tem času si gradiva ne more izposoditi drug član, vidni status v COBISS-u je "zadržano". Po preteku sedmih dni gre gradivo lahko v izposojo naslednjemu uporabniku. Če želite gradivo vrniti, ga odložite na za to predvidenem vidnem mestu v knjižnici.

Ob vstopu v knjižnico si morajo obiskovalci razkužiti roke. Ves čas obiska knjižnice morajo nositi zaščitno masko. Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, in sicer le toliko, kot je nujno potrebno. Ves čas je potrebno paziti na razdaljo med osebami, najmanj 1,5 metra. Knjige si bralci ne izbirajo sami in se jih ne dotikajo. V knjižnico lahko vstopajo le zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal.

PRAVILA RAVNANJA V PROSTORIH FAKULTETE

Vstop na fakulteto je možen z uporabo zaščitne maske. Nošenje zaščitne maske je obvezno v skupnih prostorih (stopnišče, hodniki, predavalnice, toaletni prostori, študentski referat, knjižnica). Medsebojna razdalja med osebami naj bo vsaj 1,5 metra. V posamezni pisarni sta lahko največ 2 zaposlena, pri čemer nošenje zaščitne maske ni potrebno. Sestanki in drugi dogodki se izvajajo v prostoru, ki zagotavlja medsebojno razdaljo 1,5 metra med osebami, vsi udeleženi morajo nositi zaščitno masko. Obvezno je redno razkuževanje rok, posebej ob prihodu na fakulteto ter po dotikanju z gradivom, s katerim rokuje več oseb. Prostori naj se redno zračijo.

Še vedno je potrebno upoštevati splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2:

V primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal osebe, ki se nahaja v prostorih fakultete, mora le ta takoj zapustiti fakulteto in ravnati v skladu s priporočili NIJZ in MZ.

Novi ukrepi veljajo od 20. 5. 2020 dalje do preklica. 

Celotno besedilo ukrepov je na voljo na povezavi

V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo po e-pošti na info@fos-unm.si.


‹ Nazaj