E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik študijskega programa Menedžment kakovosti druge stopnje (MAG) do vključno študijskega leta 2019/2020

 

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
1. semester
1 A Univerzalna odličnost 15 15 120 6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 15 15 120 6
3 A Metode kvantitativne analize 15 15 145 7
4 A Globalno trženje, odjemalci in partnerstva 15 15 120 6
5 A Vodenje, etika in družbena odgovornost 15 15 95 5
2. semester
6 A Strategije in procesi 15 15 120 6
7 A Zaposleni in ustvarjalnost 15 15 120 6
8 A Sodobne organizacijske teorije 15 15 120 6
9 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti 15 15 145 7
10 C Izbirni predmet 1 15 15 95 5
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar 15 30 155 8
2 C Izbirni predmet 2 15 15 120 6
3 C Izbirni predmet 3 15 15 120 6
4. semester
4 C Izbirni predmet 4 15 15 95 5
5 C Izbirni predmet 5 15 15 95 5
6   Magistrska naloga*     750 30

* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote P V SD KT
1 C Odličnost menedžmenta 15 15 120 6
2 C Organizacijsko vedenje 15 15 120 6
3 C Odličnost vodenja 15 15 95 5
4 C Poslovna odličnost 15 15 120 6
5 C Menedžerski informacijski sistemi 15 15 120 6
6 C Kakovost življenja 15 15 120 6
7 C Kakovost vladanja 15 15 95 5
8 C Kakovost in odličnost v turizmu 15 15 120 6
9 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 15 15 95 5
10 C Kakovost in odličnost v javni upravi 15 15 95 5
11 C Kakovost in odličnost v šolstvu 15 15 95 5
12 C Globalizacija poslovanja 15 15 95 5
13 C Osebna odličnost 15 15 95 5
14 C Nova paradigma turizma 15 15 95 5
15 C Trženje v turizmu 15 15 95 5
16 C Menedžment turističnih destinacij 15 15 95 5
17 C Evropske politike 15 15 95 5
18 C Evropski upravni in pravni okvir 15 15 95 5
19 C Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse 15 15 95 5
20 C Projektni praktikum II 5 5 140 6

 

A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
P - predavanja
V - vaje
SD - samostojno delo
KT - kreditne točke po ECTS