E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik študijskega programa Menedžment kakovosti druge stopnje (MAG) do vključno študijskega leta 2019/2020

 

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1. semester
1 A Univerzalna odličnost 6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 6
3 A Metode kvantitativne analize 7
4 A Globalno trženje, odjemalci in partnerstva 6
5 A Vodenje, etika in družbena odgovornost 5
2. semester
6 A Strategije in procesi 6
7 A Zaposleni in ustvarjalnost 6
8 A Sodobne organizacijske teorije 6
9 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti 7
10 C Izbirni predmet 1 5
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar 8
2 C Izbirni predmet 2 6
3 C Izbirni predmet 3 6
4. semester
4 C Izbirni predmet 4 5
5 C Izbirni predmet 5 5
6   Magistrska naloga* 30

* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 C Odličnost menedžmenta 6
2 C Organizacijsko vedenje 6
3 C Odličnost vodenja 5
4 C Poslovna odličnost 6
5 C Menedžerski informacijski sistemi 6
6 C Kakovost življenja 6
7 C Kakovost vladanja 5
8 C Kakovost in odličnost v turizmu 6
9 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 5
10 C Kakovost in odličnost v javni upravi 5
11 C Kakovost in odličnost v šolstvu 5
12 C Globalizacija poslovanja 5
13 C Osebna odličnost 5
14 C Nova paradigma turizma 5
15 C Trženje v turizmu 5
16 C Menedžment turističnih destinacij 5
17 C Evropske politike 5
18 C Evropski upravni in pravni okvir 5
19 C Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse 5
20 C Projektni praktikum II 6

 

A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po ECTS