E-učilnica E-indeks Slovensko English

Kolokviji

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo t.i. Kolokvije FOŠ, ki so bili nekdaj namenjeni doktorskim študentom, kasneje pa smo tako tematiko kot tudi ciljno poubliko razširili in so tako namenjeni ne le vsem študentom, ampak tudi visokšolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim sodelavcem in drugi zainteresirani javnosti.

Kolokviji FOŠ obravnavajo različne vsebinske in aktualne tematike, ki jih predstavijo najkompetentnejši strokovnjaki in raziskovalci s področja. Kolokviji so namenjeni tako poglobitvi obstoječega znanja in predstavitvi najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij kot tudi osebni rasti.

Z njimi želimo krepiti in razvijati ustvarjalni in akademski etos Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.


Kolokviji FOŠ

28.2.2019 Znanstveno pisanje II. - doprinos k znanosti
Tokratni animator je bil prof. dr. Uroš Pinterič.
več
30.5.2018 Uporaba teorije avtopoieze pri praktičnem delu – samo-/so-spoštovanje
Tokratna animatorka je bila dr. Tanja Balažic Peček
več
27.11.2017 Transformation of business processes using digital technologies
Tokratni animator je bil doc. dr. Dragan Đokić
več
7.11.2017 Doing Research on Stakeholder's Engagement in Decision-making
Tokratni animator je bil prof. dr. Luca Brusati
več
12.10.2017 Research Approaches in Public Administration: Does Variety Matter?
Tokratni animator je bil doc. dr. Alois Paulin
več
10.5.2017 Avtopoietsko mreženje študentov FOŠ kot ustvarjalni potencial FOŠa.
Tokratni animator je bil zasl. prof. dr. Ante Lauc.
več
27.3.2017 Kako z boljšo motivacijo do hitrejšega doktoriranja?
Tokratni animator je bil zasl. prof. dr. Ante Lauc.
več
6.1.2017 Objavljanje znanstvenih del
Tokratni animator je bil doc. dr. Franc Brcar.
več
6.1.2017 Modern local administration, Transformation to information society, Orodja akademskega marketinga
Tokratni animatorji so bili doc.dr. Katarzyna Radzik Maruszak, dr. Alois Paulin in izr. prof. dr. Uroš Pinterič.
več
6.5.2016 Moja vloga v znanosti: posameznik v znanosti med tradicijo in modernostjo
Tokratni animator je bil izr. prof. dr. Uroš Pinterič.
več
6.4.2016 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Animatorja sta bila prof. dr. Boris Bukovec in izr. prof. dr. Uroš Pinterič
več
15.10.2015 Karierno izobraževanje: kako najti v sebi skriti zaklad?
Tokratna animatorka je bila doc. dr. Marija Mikačić Turnšek
več
3.9.2015 Kulturna paradigma organizacije v novem kapitalizmu
Tokratni animator je bil izr. prof. dr. Milan Ambrož
več
6.4.2015 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Tokratnja animatorja sta bila prof. dr. Boris Bukovec in izr. prof. dr. Uroš Pinterič
več
23.2.2015 Analiza podatkov s programom Atlas.ti in R
Tokratni animator je bil doc. dr. Franc Brcar
več
28.1.2015 Politični management med politiko in politikami
Tokratna animatorka je bila izr. prof. dr. Gordana Žurga.
več
19.1.2015 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Tokratnja animatorja sta bila prof. dr. Boris Bukovec in doc. dr. Franc Brcar
več
22.10.2014 Challenges in European research methodology; social research; interdisciplinary research
Animator je bil gostujoči predavatelj iz Romunije, Măgureanu Alexandru Florin.
več
12.5.2014 Raziskovanje kot izbor specifičnega zornega kota: dometi in omejitve
Tokratna animatorka je bila doc. dr. Lucija Mulej Mlakar.
več
9.4.2014 Korak do odličnega zaključka študija na FOŠ
Tokratni animatorji so bili: izr. prof. dr. Boris Bukovec, izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran in mag. Franc Brcar, pred.
več
Stran: 1 2 3 4