E-učilnica E-indeks Slovensko English

Kolokviji

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo t.i. Kolokvije FOŠ, ki so bili nekdaj namenjeni doktorskim študentom, kasneje pa smo tako tematiko kot tudi ciljno poubliko razširili in so tako namenjeni ne le vsem študentom, ampak tudi visokšolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim sodelavcem in drugi zainteresirani javnosti.

Kolokviji FOŠ obravnavajo različne vsebinske in aktualne tematike, ki jih predstavijo najkompetentnejši strokovnjaki in raziskovalci s področja. Kolokviji so namenjeni tako poglobitvi obstoječega znanja in predstavitvi najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij kot tudi osebni rasti.

Z njimi želimo krepiti in razvijati ustvarjalni in akademski etos Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.


Kolokviji FOŠ

13.3.2014 Novejši trendi v razvoju inoviranja in odličnosti s pomočjo družbene odgovornosti
Tokratni animator je bil zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
več
17.1.2014 Informatizacija poslovnih procesov
Tokratnji animator je bil doc. dr. Ljupčo Krstov
več
11.11.2013 Predstavitev interesnih raziskovalnih področij doktorandov
Animatorja: izr. prof. dr. Boris Bukovec in doc. dr. Annmarie G. Zoran
več
12.4.2013 Vpliv recesije na parametre kvalitete regijskih središč in njihovo privlačnost
Tokratna animatorja sta bila mag. Samo Drobne in prof. dr. Marija Bogataj
več
7.2.2013 Kulturni vidiki uspešnega vodenja
Tokratni animator je bil izr. prof. dr. Milan Ambrož.
več
17.12.2012 Predstavitev interesnih raziskovalnih področij doktorandov
Tokratnji animator je bil izr. prof. dr. Boris Bukovec.
več
7.12.2012 Pisanje strokovnih člankov
Tokratni animator je bil mag. Franc Brcar, pred
več
20.11.2012 Iskanje po bazah podatkov
Tokratnja animatorja sta bila Vesna Grabnar, univ. dipl. bibliotekarka in mag. Franc Brcar.
več
25.10.2012 Pisanje izvirnih znanstvenih člankov.
V četrtek 25.10.2012 je mag. Franc Brcar, pred. zbranim doktorandom predaval na temo pisanja znanstvenih člankov.
več
11.10.2012 Začetek doktorskega študija na FOŠ in srečanje z mentorji.
V četrtek 11. 10. 2012 je izr. prof. dr. Boris Bukovec študentom predstavil osnove doktorskega študija.
več
11.5.2012 2011/2012 - Sedmi doktorski kolokvij: ORGANIZACIJSKE PARADIGME - Podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij.
V četrtek 10. 5. 2012 je dr. Štefan Ivanko študentom predstavil svojo knjižno novost in založniški prvenec Fakultete za organizacijske študente v Novem mestu.
več
19.4.2012 2011/2012 - Šesti doktorski kolokvij: Novejši trendi v razvoju inoviranja in odličnosti.
V sredo, 18. aprila 2012 je potekal šesti doktorski kolokvij z naslovno temo »Novejši trendi v razvoju inoviranja in odličnosti«, ki jo je predstavil zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.
več
26.1.2012 2011/2012 - Peti doktorski kolokvij: Milenijske dileme in iskanja v razumevanju organizacije in menedžmenta - na prehodu iz biosfere v noosfero.
V sredo, 25. januarja 2012 je potekal peti doktorski kolokvij z naslovno temo »Milenijske dileme in iskanja v razumevanju organizacije in menedžmenta - na prehodu iz biosfere v noosfero«, ki jo je predstavil dr. Jožef Ovsenik.
več
15.12.2011 2011/2012 - Četrti doktorski kolokvij: Iskanje po bazah podatkov.
V sredo, 14. decembra 2011 je potekal četrti doktorski kolokvij z naslovno temo »Iskanje po bazah podatkov«, ki jo je predstavila Vesna Grabnar.
več
14.11.2011 2011/2012 - Tretji doktorski kolokvij: Predstavitev raziskovalnih področij doktorandov.
V ponedeljek, 14. 11. 2011, so doktorski študentje prvega letnika predstavili svoja raziskovalna področja.
več
27.10.2011 2011/2012 - Drugi doktorski kolokvij: Predstavitev raziskovalnih področij doktorandov.
V sredo, 26.10.2011 je potekal drugi doktorski kolokivj z namenom predstavitve interesnih raziskovalnih področij doktorandov.
več
19.10.2011 2011/2012 - Prvi doktorski kolokvij: Predstavitev doktorandov in potencialnih mentorjev.
V sredo, 19.10.2011 je na FOŠ potekal prvi doktorski kolokvij v študijskem letu 2011/2012.
več
26.5.2011 2010/2011 - Šesti doktorski kolokvij: 23. forum odličnosti in mojstrstva.
V sredo, 25. maja 2011 je potekal 23. forum odličnosti in mojstrstva z naslovom »Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva«.
več
15.4.2011 2010/2011 - Peti doktorski kolokvij: Kako doseči odličnost s samoorganizacijo.
V četrtek, 14. aprila 2011 je potekal peti doktorski kolokvij z naslovno temo »Kako doseči odličnost s samoorganizacijo«, ki jo je predstavil izr. prof. dr. Milan Ambrož.
več
18.3.2011 2010/2011 - Četrti doktorski kolokvij: Univerzalna odličnost in mojstrstvo.
V četrtek, 17. marca 2011 je potekal četrti doktorski kolokvij z naslovno temo »Univerzalna odličnost in mojstrstvo«, ki jo je predstavil dr. Janez Gabrijelčič.
več
Stran: 1 2 3 4