E-učilnica E-indeks Slovensko English

Raziskovalni center za preučevanje sodobnih družbenih izzivov (RC SOCIAL)

 

Vizija

Raziskovalni center za preučevanje sodobnih izzivov (RC SOCIAL) bo postal prepoznaven raziskovalni center na področju preučevanja sodobnih družbenih izzivov, ki bo deloval v medsebojni povezanosti z znanstveno-raziskovalnimi institucijami s podobnimi raziskovalnimi interesi v Sloveniji in v Evropi.

Poslanstvo

Poslanstvo RC SOCIAL je s poglobljenim raziskovanjem na področju preučevanja sodobnih družbenih izzivov ustvarjati nova znanstvena spoznanja in s tem prihodnjim generacijam omogočiti sooblikovanje empatične družbe dialoga.

Opis centra

Študijski programi Menedžment kakovosti Fakultete za organizacijske študije so usmerjeni za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra na področju organizacijskih študij, s poudarkom na razvoju kompetenc, potrebnih za nenehno obvladovanje in razvoj kakovosti ter poslovne odličnosti. Posameznik v organizacijski strukturi ali izven le-te pa poslovne ali osebne odličnosti ne more doseči brez težnje proučevanja ustreznega odziva na sodobne družbene izzive.

Sodobni družbeni izzivi, kot so socialna pravičnost, trajnost, vključenost, enakost, demokratičnost, vladavina prava,… predstavljajo osnovne predispozicije za oblikovanje odporne družbe z najvišjimi standardi dobrobiti v posamezni družbi. Ob vse večji digitalizaciji družbe in gospodarstva je vse pomembnejša osredotočenost na človeka ob prilagoditvi in zagotovitvi socialne zaščite ter omogočitvi enakih možnosti za uspeh vseh, ki bodo živeli v družbi prihodnosti, ki bo temeljila na raznolikosti ljudi, kultur, tradicij in prepričanj.

In ravno z namenom opolnomočenja posameznikov/-ic z ustreznimi znanji iz navedenih področij se je ustanovil RC SOCIAL, ki bo postal vodilni akter pri doseganju raziskovalne in izobraževalne odličnosti na področju preučevanja sodobnih družbenih izzivov.

Namen RC SOCIAL je razvijati interdisciplinarnost, multidisciplinarnost in transdisciplinarnost raziskovanja na področju proučevanja ustreznega odziva na sodobne družbene izzive. V centru se osredotočamo na podporo in promocijo sodelovanja pri znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektih na nacionalni in globalni ravni ter poudarjamo pomen sodelovanja in vključevanja čim širšega nabora relevantnih deležnikov tako v proces raziskovanja kot diseminacije znanja v odprtem dostopu do rezultatov raziskovalnih in aplikativnih študij.

Cilji:

Konferenca SOCIAL >>

Aktivnosti:

Člani centra: