E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
in
Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine

v sodelovanju s

Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost
Slovensko fundacijo za poslovno odličnost
Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine
Mestno občino Novo mesto
Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto

25. maja 2011 v Hotelu Šport na Otočcu

organizirajo

23. forum odličnosti in mojstrstva

z naslovom

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
PRI UVELJAVLJANJU
UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA

Nagovor ›

Vabilo ›

Program ›

Organizatorji ›

Prijavnica ›

Sporočila za javnost ›