E-učilnica E-indeks Slovensko English

O nas

Nova zakonodaja je na široko odprla možnosti za podjetništvo na novih vrednotah in odvisnosti od trga. Nastajale so dileme o tem, kako naj se podjetnik organizira, kako deluje, katere vrednote naj ohranja in kako naj se povezuje z oblastjo, da bo v tržnih razmerah uspešen, kakovosten, odličen. Društvo se je po letu 1983 pripravljalo na te nove izzive, opuščalo stare metode dela in leta 1989 ustanovilo Seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih razmerah ekonomistov in gospodarstvenikov Dolenjske in Bele krajine Otočec kot stičišče novih idej za novo tisočletje. Program seminarja se je oblikoval kot tradicionalno:

Tematika vsakoletnih seminarjev je sledila svetovnim prizadevanjem na področjih inovativnosti, povezovanja z Evropo in iskanju priložnosti za razvoj Slovenije. Postopno so se na seminarju uveljavljale ideje o potovanju v odličnost, ki bi s preseganjem standardov lahko bila najboljša identiteta Slovenije. V letu 1998 je zato seminar preoblikoval v Forum odličnosti in mojstrstva Otočec, ki je nadgradil seminar s prizadevanji za oblikovanje »modela odličnosti Slovenije« saj so udeleženci vse pogosteje ugotavljali, da je pot v odličnost posamezne ustanove vedno in nujno povezana tudi z odličnostjo države.

Slovenija je prisluhnila tudi Forumu odličnosti in mojstrstva ki je po mnenju predsednika Državnega sveta pomembno prispeval k razumevanju odličnosti v Sloveniji in sprejetju zakona o nagradi za poslovno odličnost.

Pravilnik o Veliki nagradi odličnosti in mojstrstva ›