E-učilnica E-indeks Slovensko English

Center za razvojne in evropske študije (CREŠ)

 

V okviru IOŠ deluje Center za razvojne in evropske študije, s čimer FOŠ krepi dejavnosti na področju razvojnih študij, k čemur se je dodatno priljučil tudi Jean Monnet Chair projekt (JMC), ki potrjuje ustrezno kompetentnost na področju evropskih študij. 

Raziskovalno področje CREŠ je primarno osredotočeno na razvojne in evropske študije, pri čemer se prepletajo raziskovalna področja politologije, sociologije, ekonomije, prava ter drugih disciplin, ki omogočajo boljše razumevanje napredka/nazadovanja družbe. CREŠ samostojno, v okviru priporočil KZRD FOŠ in skladno z letnim in mandatnim planom dela izvaja raziskovalno dejavnost ter skrbi za mednarodno povezovanje, izmenjavo znanja in druge druge oblike znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot osnove za prenos na ustrezno izobraževalno področje.

Aktivnosti CREŠ

CREŠ izvaja aktivnosti skladno s programom dela za obdobje 2018-2021. Med aktivnosti med drugim sodijo:

- Letna konferenca Governance in (Post)Transition (GPT Conference)

- Jean Monnet Chair projekt

- Revija Challenges of the Future (Izzivi prihodnosti)

- Izdajanje monografij

 

EVROPSKA POSLOVNA ŠOLA

Danes si je nemogoče predstavljati kakršno koli udejstvovanje posameznika ali organizacije, zasebnega ali javnega subjekta izven evropskega konteksta. Evropska pravni red narekuje pravice, dolžnosti in delovanje vsakega izmed nas in vseh skupaj pogosto v nezavidljive podrobnosti. Iz te perspektive je nujno razumevanje tega okvirja tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju, saj le to omogoča ustrezne preživetvene sposobnosti posameznikov, organizacij in nenazadnje držav.

Vabimo vas, da se udeležite prve Evropske poslovne šole, ki bo potekala v obdobju med oktobrom 2019 in januarjem 2020 na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu.

Evropska poletna šola ponuja tri med seboj kompatibilne sklope, ki so namenjeni spoznavanju osnovnih pravil in principov delovanja Evropske unije. Udeleženci tako spoznajo temelje evropskih javnih politik, evropsko upravno in pravno organiziranost ter evropsko poslovno okolje.

Na koncu študentje prejmejo skupaj 16 kreditnih točk in certifikat "Pripravljen za Evropo".

 

Prijava

 

Sklop 1

Evropske politike (6 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 2

Evropski pravni in upravni okvir (5 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 3

Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse (5 KT)

Program
Izvajalka

Študent se lahko udeleži tudi posameznega sklopa. V tem primeru prejme samo sorazmerni obseg kreditnih točk (brez certifikata).

 

KONTAKT: uros.pinteric (at) gmail.com