E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Aktivnosti

Jean Monnet Chair "European Union of Tomorrow" je osredotočen na pokrivanje razumevanja sedanjega in bodočega razvoja Evropske unije ter v tem kontekstu na popularizacijo evropskih vrednot, kot so strpnost, zavezanost človekovim pravicam, razvijanju in širjenju znanja ter kritičnemu vrednotenju družbene realnosti.

V tem okviru so organizirane raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki udeležencem omogočajo proniclivejši vpogled v delovanje Evropske unije. Študentom je na voljo nabor izbirnih predmetov s področja Evropksih študij (upravljanje, pravo, ekonomija, javne politike). Na doktorskem nivoju je v tem kontesktu mogoče pridobiti naziv droktorja znanosti s področja evropskih študij. V izobraževalnem kontekstu sodelujejo tudi priznani tuji predavatelji z različnih področij evropskih študij.

Za zunanje okolje je na voljo Evropska poslovna šola v obsegu 16 ETCS z ustreznim certifikatom, ki potrjuje razumevanje delovanja Evropske unije, kar predstavlja v sodobnem poslovnem okolju zaposlitveno prednost (v nekaterih primerih pa ga je mogoče razumeti kot nujnost).

V okviru raziskovalne dejavnosti se posebna pozornost posveča nadlajnemu razvoju Evropske unije, njeno družbeno podstat v smislu razvoja evropske identitete ter Evropski pogled na problematiko mladih v sodobni ekonomiji.

V okviru Jean Monnet Chaira se izvajajo tudi različna gostujoča predavanja nosilca v tujini z namenom dostopanja večjega števila študentov do ključnih vsebin.

 

 

 

 


 

 

Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.