E-učilnica E-indeks Slovensko English

Gostujoči predavatelji

 

Jean Monnet Chair je, s strani Evropske komisije izbrana in financirana, pozicija profesorja, ki se posveča evropskim tematikam. Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je s septembrom 2017 ta naziv prejel politolog, prof. dr. Uroš Pinterič.

 

Prof. dr. Uroš Pinterič je v preteklosti deloval na različnih evropskih institucijah, med drugim na Karlovi univerzi v Pragi, kjer se je posvečal vprašanjem regionalnega razvoja. Trenutno med drugim predava tudi na Trnavski univerzi. Poleg intenzivne znanstvene in pedagoške dejavnosti je urednik znanstvene revije Izzivi prihodnosti, član uredniških odborov revij Social research in Management ter član združenja RENET.

 

 

V projekt sta vključena tudi prof. dr. Luca Brusati (SDA Bocconi School of Management) in izr. prof. dr. Diana-Camelia Iancu (Nacionalna šola za javno upravo in politologijo v Bukarešti). 

Izr. prof. dr. Diana-Camelia Iancu je dekanja Fakultete za javno upravo pri Nacionalni univerzi za politologijo in javno upravo v Bukarešti. Pred tem je delovala kot predstojnik študijskega oddelka za javno upravljanje na isti isntituciji. Je tudi članica skupine neodvisnih svetovalcev za področje lokalne samouprave pri Svetu Evrope. Med njena temeljna raziskovalna področja so evropski pravni red in skupni evropski upravni prostor.

 

Red. prof. dr. Luca Brusati je predavatelj na SDA Bocconi poslovni fakulteti in na Univerzi v Udinah, kjer je tudi predstojnik laboratorija za ekonomske in poslovne raziskave. Njegova temeljna raziskovalna področja obsegajo upravljanje v mednarodnih organizacijah, razmerja med gospodarstvom in javno upravo in primerjalno javno upravljanje.

 

 


Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.